xxKardinalite ve Sayılabilir Kümeler

Kasım 23, 2020, 11:28:12 ös Gönderen: metonster | Görüntülenme: 322 | Yorumlar: 5

Bu konu başlığı altında "kardinalite 1-2-3" adı altında paylaştığım soru ve çözümleri toplayayıp hem bir konu anlatımı oluşturmak hem de farklı soruları aynı başlık adı altında paylaşmak istedim.

Kardinalitenin ne olduğundan bahsedelim. Bir $A$ kümesinin kardinalitesini onun eleman sayısı olarak düşünebiliriz yani $A=\{1,2,3,4\}$ için $Card(A)=4$ olacaktır (Bir kümenin kardinalitesinin farklı gösterimleri de vardır $\mid A \mid$, $n(A)$, $\# A$ gibi). Kümelerin kardinalitelerini karşılaştırmak bize o iki küme arasındaki tanımlanabilecek birebir, örten veya birebir örten fonksiyon olup olmadığı hakkında fikir verir. Örneğin, $A=\{1,2,3\}$, $B=\{3,4\}$, $C=\{2,3,5\}$, $D=\{2,4,6,8\}$ gibi kümeler tanımlayıp bunların kardinalitelerini karşılaştıralım, $Card(A)=3$, $Card(B)=2$, $Card(C)=3$ ve $Card(D)=4$ olup $$Card(D)>Card(A)=Card(C)>Card(B)$$ olur.

$f:A\rightarrow B$ için Güvercin Yuvası İlkesine göre öyle $a,b\in A$ vardır ki $a\neq b$ ve $f(a)=f(b)$ olur. Yani $f$, birebir olamaz ama $f_1: B\rightarrow A$ için birebir bir fonksiyon bulabiliriz. Örneğin, $f_1=\{(3,1),(4,2)\}$ birebir bir fonksiyondur. Benzer şekilde $g: D\rightarrow A$ için birebir fonksiyon yokken $g_1: A\rightarrow D$ için $g_1=\{(1,2),(2,4),(3,6)\}$ fonksiyonu birebirdir. Buradan şunu gözlemleyebiliriz, $Card(Y)\geq Card(X)$ ise $X$'den $Y$'ye birebir bir fonksiyon tanımlayabiliyoruz (Bunun ispatını eklemeyeceğim fakat göstermek isteyenler için örnekte de kullandığımız gibi Güvercin Yuvası İlkesini kullanabilirsiniz).

Bu kümelerle örten bir fonksiyon tanımlayabilip tanımlayamayacağımıza bakalım. Eğer $h:X\rightarrow Y$ gibi bir fonksiyonumuz örten ise $Y$'nin her elemanının aynı zamanda görüntü kümesinde olması gerekir. Yani her $y\in Y$ için öyle bir $x\in X$ vardır ki $h(x)=y$ sağlanır. Dolayısıyla $X$ kümesinde daha fazla veya eşit sayıda elemanı olması gerekir (Sonsuz elemanlı kümelerde daha fazla elemanı olmasının ne anlama geldiğinden bahsedeceğiz). Dolayısıyla $Card(X)\geq Card(Y)$ olmalıdır (Bu ispattan $Card(X)\geq Card(Y)$ ise örten fonksiyon tanımlanabilir ifadesi çıkartılamaz ama aşağıda göstereceğimiz yolla bu da gösterilebilir).

$A$ ve $C$ kümelerinin kardinaliteleri eşittir ($Card(A)=Card(C)$). Yani yukarıda bahsettiğimiz gibi hem birebir hem de örten fonksiyon tanımlayabilmeliyiz. Gerçekten de $f: A\rightarrow C$ için $f=\{(1,2),(2,3),(3,5)\}$ olarak tanımlarsak $f$, birebir ve örten olmuş olur.

Sonlu sayıda eleman içeren kümeler için karşılaştırma yapabiliyoruz fakat kümeleri $\mathbb{R}$, $\mathbb{Z}$ ve $\mathbb{N}$ gibi sonsuz elemanlı seçersek büyüklük karşılaştırması yapamayız. Bu durumda kardinaliteler arasındaki büyüklük, küçüklük veya eşitlik gibi ilişkileri daha farklı tanımlamalıyız. O yüzden aşağıdaki tanımları kullanabiliriz,

$1)$ Eğer $A$ kümesinden $B$ kümesine tanımlı birebir ve örten bir fonksiyon varsa $Card(A)=Card(B)$ olarak gösterilir. Eğer böyle bir fonksiyon yoksa $Card(A)\neq Card(B)$ olarak gösterilir. Burada şunları gözlemleyebiliriz,

$1a)$ Her $A$ kümesi için $Card(A)=Card(A)$'dır çünkü $f(x)=x$ birim fonksiyonu birebir ve örten olacaktır.

$1b)$ Her $A$ ve $B$ kümesi için $Card(A)=Card(B)$ ise $Card(B)=Card(A)$'dır çünkü $f$, $A$'dan $B$'ye tanımlı birebir ve örten bir fonksiyon ise $f^{-1}$ fonksiyonu da $B$'den $A$'ya tanımlı birebir ve örten bir fonksiondur.

$1c)$ Her $A$, $B$ ve $C$ kümeleri için $Card(A)=Card(B)$ ve $Card(B)=Card(C)$ ise $Card(A)=Card(C)$'dir. Bunu yukarıdaki sorudaki iddiada kullandığımız gibi bileşke fonksiyon kullanarak gösterebiliriz.

$2)$ Eğer $A$'dan $B$'ye tanımlı birebir bir fonksiyon varsa $Card(A)\leq Card(B)$'dir. Burada da şunu gözlemleyebiliriz,

$2a)$ Her $A$ ve $B$ için $Card(A)\leq Card(B)$ ise $B$'den $A$'ya örten bir fonksiyon tanımlayabiliriz çünkü $g$, $A$'dan $B$'ye birebir bir fonksiyon ise $R(g)$ görüntü kümesi, $a\in A$ ve $b\in B$ olmak üzere, $b\in R(g)$ ise $g_1(b)=g^{-1}(b)$ olarak ($g^{-1}(b)$'den kasıt $b$ değerine giden $A$ kümesi elemanıdır) ve $b\notin R(g)$ ise $g_1(b)=a$ olarak tanımlarsa $g_1$ fonksiyonu $B$'den $A$'ya tanımlı örten bir fonksiyon olur.

$2b)$ $A$, $B$ ve $C$ kümeleri için $Card(A)\leq Card(B)$ ve $Card(B)\leq Card(C)$ ise $Card(A)\leq Card(C)$ olur. Bunun ispatı ise $A$'dan $B$'ye birebir $f$ ve $B$'den $C$'ye birebir $g$ fonksiyonu için $g\circ f$, $A$'dan $C$'ye birebir fonsiyon olur.

$3)$ Eğer $Card(A)\leq Card(B)$ fakat $Card(A)\neq Card(B)$ ise $Card(A)<Card(B)$ olarak gösterilir.

Bu gösterimlerin sonlu sayıda elemana sahip kümeler için zaten doğru olduğu görülebilir ve bu yeni tanımlarla artık sonsuz elemanlı kümeleri de karşılaştırabiliriz.

Kardinalite konusunda en çok bilinenlerden biri $Card(\mathbb{R})\neq Card(\mathbb{N})$ olduğudur, bunun ispatını ekleyeceğim.

Not 1: $A$ ve $B$, $A\subseteq B$ şartını sağlayan kümeler olsun. $f: A\rightarrow B$ için $f(x)=x$ fonksiyonu birebir olacağından $Card(A)\leq Card(B)$ olacaktır Dolayısıyla $Card(\mathbb{N})\leq Card(\mathbb{R})$ olacaktır ayrıca $Card(\mathbb{R})\neq Card(\mathbb{N})$ olduğundan $Card(\mathbb{N})<Card(\mathbb{R})$ olacaktır.

clipİki Tamkarenin Toplamı

Haziran 30, 2020, 04:48:05 ös Gönderen: metonster | Görüntülenme: 891 | Yorumlar: 0

Buradaki sorunun çözümümün altında daha önce iki tamkarenin toplamı üzerine araştırma yaptığımı belirtmiştim. Bu başlık altına da çalışmamın raporunu ekledim, umarım ilgilenenler için faydalı olur.

xxTÜBİTAK 1. Aşama Sınavlarının Çözümlerini Yayınladı

scarface
Ağustos 16, 2019, 04:50:29 öö Gönderen: scarface
Görüntülenme: 2364 | Yorumlar: 0

TÜBİTAK'tan, yıllardır beklenen hamle geldi. Bilim olimpiyatları ortaokul ve lise birinci aşama sınavlarının çözümleri (şimdilik 2008-2018) yayınlandı. Gerçekten önemli bir adımdır. Bu yarışmalar aynı zamanda gelecek nesillere kültürel ve bilimsel birer mirastır. Dolayısıyla bu sınavların çözümlerinin derli toplu biçimde korunabilmesi gerekmekteydi.

Bizler de geomania ailesi olarak bu mirasın korunması için yıllardır gücümüz yettiğince/zamanımız el verdiğince gayret gösterdik. Birinci aşama, ikinci aşama, takım seçme sınavları sorularından ulaşabildiklerimizi foruma girdik. Çözebildiklerimizi, çözümüne ulaşabildiklerimizi halka açık olarak paylaştık.

Çözümlerin yayınlanması kararının alınmasında katkısı olanları içtenlikle kutlar, ülke matematiğine hayırlı olması dileklerimle beraber daha eski yılların birinci aşama, ikinci aşama/takım seçme vb sınavlar için de benzer çalışmaların sunulmasını dilerim.


Lise Çözümleri: https://www.tubitak.gov.tr/tr/olimpiyatlar/ulusal-bilim-olimpiyatlari/icerik-matematik-0

Ortaokul Çözümleri: https://www.tubitak.gov.tr/tr/olimpiyatlar/io-matematik-olimpiyatlari/icerik-ortaokul-matematik


xxÜniversiteye Hazırlık Ders Notlarım

scarface
Eylül 05, 2018, 11:50:15 ös Gönderen: scarface
Görüntülenme: 3682 | Yorumlar: 3

Liseye yardımcı ve üniversiteye hazırlık ders notlarımı vakit buldukça düzenleyerek buradan sunmaya çalışacağım. Google Drive bağlantım aşağıdadır. Buradan doküman indirip güncellemeleri takip edebilirsiniz. Ayrıca bu ders dokümanlarının çözümlerini Youtube kanalım (Lokman Gökçe) üzerinden sunuyorum.

https://drive.google.com/drive/folders/1HO9ufOAd9EwzA2QCiMJ6pFcKjtBYZh4A?usp=sharing

İyi çalışmalar ...

clipAnaliz Cebir Polinom kökleri Çalışma kağıdı

ArtOfMathSolving
Şubat 29, 2016, 10:48:04 ös Gönderen: ArtOfMathSolving
Görüntülenme: 4856 | Yorumlar: 2

Polinom kökleri çalışma kağıdı ektedir.

clipKüp Boyama

scarface
Mart 05, 2015, 11:39:55 ös Gönderen: scarface
Görüntülenme: 5027 | Yorumlar: 0

Küpün yüzeylerinin $n$ renk kullanılarak boyanması problemini incelediğimiz bir çalışmamızı sunacağız. Elde ettiğimiz sonuç, Polya'nın sayma metodu olarak bilinen yöntemle elde edilen sonuçla uyumludur. Aynı sonucu alt durum analizi yaparak elde ettik. İyi çalışmalar dileriz ...


xxYarışma Soruları Forumu Açıldı

scarface
Ağustos 29, 2013, 11:14:32 ös Gönderen: scarface
Görüntülenme: 24853 | Yorumlar: 1

Güzide matematik olimpiyat siteniz Geomania'da yeni bir kategori olan Yarışma Soruları forumu açıldı. Alt forumlar olarak Tübitak Ortaokul Matematik Olimpiyatı 2. Aşama Soruları, Tübitak Lise Matematik Olimpiyatı 1. Aşama Soruları, Tübitak Lise Matematik Olimpiyatı 2. Aşama Soruları, Tübitak Genç Balkan Takım Seçme Soruları, Tübitak Lise Matematik Olimpiyatı Takım Seçme soruları ... gibi kategoriler vardır.

Bu alt forumlarda bulunan problemlere çözümler yazabilir, verilmiş çözümleri okuyabilirsiniz. Aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz. İyi çalışmalar dileriz ...

http://geomania.org/forum/tubitak-ortaokul-2-asama/
http://geomania.org/forum/tubitak-genc-balkan-takim-secme/
http://geomania.org/forum/tubitak-lise-1-asama/
http://geomania.org/forum/tubitak-2-asama/
http://geomania.org/forum/tubitak-lise-takim-secme/

clipVieta Teoremi Çalışma Kağıdı

scarface
Ağustos 19, 2013, 01:34:57 öö Gönderen: scarface
Görüntülenme: 30546 | Yorumlar: 1

Vieta teoremi ile ilgili hazırladığımız çalışma kağıdını sunalım ... (Çözümleri de el yazması olarak ekleyeceğiz)


Sayfalar: [1] 2 3 ... 5

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal