View full version: Sayılar Teorisi
1 2 3 4 5 6 »
 1. 3. dereceden 3 bilinmeyenli diyafont denklem
 2. $n^{60}+1$ sayılarının en küçük asal bölenleri {çözüm}
 3. $2019^8 +1$ sayısının en küçük tek asal böleni
 4. Diyafont Denklemler Çalışma Soruları (70 Tane)
 5. obeb kavramı (a,b)=(a+b,a-b) ne zaman sağlanır? {çözüldü}
 6. obeb kavramı (a,b)=(a+b,a) eşitliği {çözüldü}
 7. DEÇEM 2019 Lise 13.Soru
 8. p ve p^2 - 24p + 122 asal
 9. p ve p^4 -5np^2 + 5m + 4 asal sayıları
 10. İsbo 2019 pr 22 {çözüldü}
 11. diyafont ve aynı zamanda polinom denklem {çözüldü}
 12. İki Tamkarenin Toplamı
 13. Diyafont Denklemler
 14. Asal çarpanlar sayısı
 15. Modüler Aritmetik ve Kombinasyon
 16. Tamküp sorusu
 17. Köklü ifadenin tam sayı olması
 18. Sayılar Teorisi Çalışma Soruları 1
 19. Fermat asalları
 20. Tamkare Toplamı
 21. 7 Basamaklı Doğal Sayı
 22. Tamdeğerli Denklem
 23. 3 Bilinmeyenli Denklem
 24. İlkel kök sorusu
 25. Tamkare
 26. 23 ile bölünebilme
 27. Dizi Problemi
 28. Kalan
 29. Tamkare
 30. Asal Sayı
 31. Tamkare
 32. Bölme Bölünebilme
 33. Azalmayan Dizi
 34. $(2^{p-1} - 1)/p$ tam kare {çözüldü}
 35. Faktöriyel ve Bölünme
 36. 2x^2(x^2+2x-1) tam kare {çözüldü}
 37. 4n+1 asal {çözüldü}
 38. Sayılar teorisi sorusu
 39. 13 cuma günü
 40. kuvvetler
 41. zor kuvvet çarpımı
 42. Diyafont Denklem
 43. Kamp Sonu sınavı Sayılar Teorisi Sorusu
 44. Asal bölenlerin sayısı
 45. Dizi Problemi
 46. Bölmeme sorusu
 47. Asal kuvvetler
 48. Putnam 2004/B2
 49. Putnam 2015/B4
 50. Sonsuz toplam

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal