View full version: Sayılar Teorisi
1 2 3 4 5 6 »
 1. $n^{60}+1$ sayılarının en küçük asal bölenleri
 2. $2019^8 +1$ sayısının en küçük tek asal böleni
 3. Diyafont Denklemler Çalışma Soruları (70 Tane)
 4. obeb kavramı (a,b)=(a+b,a-b) ne zaman sağlanır? {çözüldü}
 5. obeb kavramı (a,b)=(a+b,a) eşitliği {çözüldü}
 6. DEÇEM 2019 Lise 13.Soru
 7. p ve p^2 - 24p + 122 asal
 8. p ve p^4 -5np^2 + 5m + 4 asal sayıları
 9. İsbo 2019 pr 22 {çözüldü}
 10. diyafont ve aynı zamanda polinom denklem {çözüldü}
 11. İki Tamkarenin Toplamı
 12. Diyafont Denklemler
 13. Asal çarpanlar sayısı
 14. Modüler Aritmetik ve Kombinasyon
 15. Tamküp sorusu
 16. Köklü ifadenin tam sayı olması
 17. Sayılar Teorisi Çalışma Soruları 1
 18. Fermat asalları
 19. Tamkare Toplamı
 20. 7 Basamaklı Doğal Sayı
 21. Tamdeğerli Denklem
 22. 3 Bilinmeyenli Denklem
 23. İlkel kök sorusu
 24. Tamkare
 25. 23 ile bölünebilme
 26. Dizi Problemi
 27. Kalan
 28. Tamkare
 29. Asal Sayı
 30. Tamkare
 31. Bölme Bölünebilme
 32. Azalmayan Dizi
 33. $(2^{p-1} - 1)/p$ tam kare {çözüldü}
 34. Faktöriyel ve Bölünme
 35. 2x^2(x^2+2x-1) tam kare {çözüldü}
 36. 4n+1 asal {çözüldü}
 37. Sayılar teorisi sorusu
 38. 13 cuma günü
 39. kuvvetler
 40. zor kuvvet çarpımı
 41. Diyafont Denklem
 42. Kamp Sonu sınavı Sayılar Teorisi Sorusu
 43. Asal bölenlerin sayısı
 44. Dizi Problemi
 45. Bölmeme sorusu
 46. Asal kuvvetler
 47. Putnam 2004/B2
 48. Putnam 2015/B4
 49. Sonsuz toplam
 50. Olimpiyat ilk adım sayılar sorusu

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal