View full version: Sayılar Teorisi
1 2 3 4 5 6 »
 1. Rusya 1991 Diofant Denklemi
 2. $x^3 +y^3 +2xy^2=355$ Denklemi {çözüldü}
 3. $x^2 + y^2 + 21z =560$ Denklemi {çözüldü}
 4. 2020 yi iki tam kare toplamı olarak yazma {çözüldü}
 5. İki Tamkarenin Toplamı
 6. 2020 ile tam bölünebilme {çözüldü}
 7. 2020 yi iki tam kare farkı olarak yazma {çözüldü}
 8. Crux 1975 Problem 25 {çözüldü}
 9. Crux 1975 Problem 26 {çözüldü}
 10. $2019^8 +1$ sayısının en küçük tek asal böleni {çözüldü}
 11. Güzel bir diyafont denklem sorusu
 12. 3. dereceden 3 bilinmeyenli diyafont denklem
 13. $n^{60}+1$ sayılarının en küçük asal bölenleri {çözüldü}
 14. Diyafont Denklemler Çalışma Soruları ($138$ Tane)
 15. obeb kavramı (a,b)=(a+b,a-b) ne zaman sağlanır? {çözüldü}
 16. obeb kavramı (a,b)=(a+b,a) eşitliği {çözüldü}
 17. DEÇEM 2019 Lise 13.Soru
 18. p ve p^2 - 24p + 122 asal
 19. p ve p^4 -5np^2 + 5m + 4 asal sayıları
 20. İsbo 2019 pr 22 {çözüldü}
 21. diyafont ve aynı zamanda polinom denklem {çözüldü}
 22. İki Tamkarenin Toplamı
 23. Diyafont Denklemler
 24. Asal çarpanlar sayısı
 25. Modüler Aritmetik ve Kombinasyon
 26. Tamküp sorusu
 27. Köklü ifadenin tam sayı olması
 28. Sayılar Teorisi Çalışma Soruları 1
 29. Fermat asalları
 30. Tamkare Toplamı
 31. 7 Basamaklı Doğal Sayı
 32. Tamdeğerli Denklem
 33. 3 Bilinmeyenli Denklem
 34. İlkel kök sorusu
 35. Tamkare
 36. 23 ile bölünebilme
 37. Dizi Problemi
 38. Kalan
 39. Tamkare
 40. Asal Sayı
 41. Tamkare
 42. Bölme Bölünebilme
 43. Azalmayan Dizi
 44. $(2^{p-1} - 1)/p$ tam kare {çözüldü}
 45. Faktöriyel ve Bölünme
 46. 2x^2(x^2+2x-1) tam kare {çözüldü}
 47. 4n+1 asal {çözüldü}
 48. Sayılar teorisi sorusu
 49. 13 cuma günü
 50. kuvvetler

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal