2
$|AE|=|DC| ,  |AD|=|BE|$ ve $ \angle{AED}=15^{\circ}$  ise

$\dfrac{|BC|}{|ED|}$ oranı kaçtır?


3
$ABCD$ bir dörtgen olmak üzere; $[AB] \perp [BC]$ ve $[BD] \perp [CD]$ dir.  $|AB|=15, |BC|=20$   ve    $A(ABD)=A(BDC)$           
olduğuna göre, $A(ADC)=?$


4
İki tane alan sorusu, ikincisi nispeten daha zor.


5
$ABC$ üçgeninde $s(ABC)=120^\circ$ , $BE , AD$ ve $CF$ açıortay olmak üzere, iç teğet çemberin merkezi $K$ noktasıdır. $CF$ ve $DE$ doğru parçaları $G$ noktasında kesiştiğine göre; $s(CGD)=?$


6
m(A)=300 olan ABC üçgeninde CH yüksekliği ile BM kenarortayı K da kesişiyor. 3.CK=AC=6 ise BC=?


7
Bir $ABC$ dik üçgeninde $AB \perp BC$ ve $|AB|=2$,$|BC|=\sqrt{3}$'tür bu üçgenin $|AC|$ kenarı taban alınarak $D$ tepeli $ACD$ eşkenar üçgeni çizilmiştir. Buna göre $|BD|=x$ kaç br'dir?
Bu soruyu $\cos$ toplam fark formülleri kullanmadan çözemedik, ancak YGS sorusu olması gerekiyor. (YGS'de de $\cos$ toplam fark yok)
Nasıl bir yol izlenebilir? (NOT: $x=\sqrt{13}$ çıkıyor)


8
Düzlemde, herhangi biri diğerlerinden en az birinin merkezinden geçen 11 birim dairenin kapladığı alan en çok kaç br2'dir?


9
Açıları aynı olan iki üçgeni aynı saymak üzere; bir iç açısı başka bir iç açısının iki katı ve bir dış açısı başka bir dış açısının iki katı olan kaç farklı üçgen vardır?11
Bir $ABCD$ dikdörtgeninde $[AB]$ nin orta noktası $E$, $[BC]$ nin orta noktası $F$ olsun. $\lfloor s(\widehat{EDF}) \rfloor$ en az ve en çok kaç derece olabilir?13
$|AB|=18$, $|BC|=21$, $|CD|=14$ olan $ABCD$ dışbükey dörtgeninde $AB \perp BC$ ve $AC \perp CD$ ise, $ABCD$ dörtgeninin çevresi nedir?15
$ABC$ eşkenar üçgeninin çevrel çemberi üzerinde bir $P$ noktası alınıyor. $BC$ kenarının orta noktasından $AP$ ye inilen dikmenin ayağı $H$ ise $AH/HP$ nedir?17
$0< x< \dfrac{\pi}{2}$ olmak üzere;
$$\tan \left( \dfrac{2019\pi}{2}-x \right)+\cot \left( \dfrac{2017\pi}{2}+x \right)=\sin x +1$$
eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre $| \sin x - \cos x|$ aşağıdakilerden hangisine eşittir?

$\text{A)}$ $\sqrt{\sin x}$           $\text{B)}$ $\sqrt{\cot x}$             $\text{C)}$ $\sqrt{\tan x}$               $\text{D)}$ $\sqrt{\cos x}$                  $\text{E)}$ $\sqrt{\csc x}$


18
(x+1)2+(y-4)2=8  çemberinin y=x+8 doğrusuna en yakın noktasının ordinatı kaçtır

0. 1. 2. 3. 4


19
Yardım ederseniz sevinirim.
22
x2/25+y2/9=1 elipsi ve bu elipsin odak noktasından geçen merkezil çember verilmiştir.buna göre elipsle çember arasında kalan bölgenın alanı kaç birim karedir


23
dikdörtgenler prizması şeklindeki bir odanın içinde bulunan taban yarıçapı 25 cm ve yüksekliği 1 m olan dik silindir şeklindeki sobanın duvarlara dik izdüşümlerinin alanları toplamı kaç m2 dir? (cevap pi+2)


24
yener öğretmen geometri dersinde düzgün altıgenin çizimini öğretmek için öğrencileri ile birlikte ali ustanın çalıştığı marangoz atölyesine giderler.

1)ali ustanın elinde bir kenarı 40 cm olan kare biçiminde bir tahta vardır
2)ali ustadan o tahtadan en büyük ölçüde düzgün altıgen yapmasını isterler
3)ali usta pergel ölçülü cetvel ve testere araçlarını kullanarak istenilen düzgün altıgeni yapar

 yener öğretmen öğrencilerine yapılan bu cismin bir yüzünün alanını bulmalarını ister

 A) 100√3     B) 175√2    C) 600√3    D) 625√3     E) 900√2

edit: Konu başlığınızı problemin içeriğine uygun biçimde seçmeye özen gösteriniz. (scarface)


25
bir ABC üçgeninde D noktası lBCl dogrusunun üstünde lADl diktir lBCl ve lBDl=x lDCl=y lADl=4 m(BAC)=45  olmak üzere kenarları x,y,4 olan dikdörtgenler prizmasının alanı kaçtır? şekli çizemedim sözel olarak anlattım bir üçgendeki uzunluklar verilmiş bunlara dayanarak katı cismin alanını istiyor


Edit: Forum kurallarını okumadan lütfen ileti yazmayınız. Değişik bir katı cisim sorusu şeklindeki bir başlık forum kurallarımıza aykırı. Altına cevap yazıldığı için mesajınızı silmek yerine başlığınızı değiştirdim. Forumu bu tarz başlıklarla çöplüğe döndürmeye kimsenin hakkı yok.


26
odağı F(4,1) doğrultmanı x=-2 doğrusu olan konik P(1,7) noktasından geçmektedir buna göre koniğin denklemini bulunuz .


27
çözerseniz sevinirim


28
Yardımcı olabilir misiniz???


29
Final Yayınları


30
Bir $ABC$ üçgenin içinde rastgele bir $D$ noktası alınıyor.$(\widehat {ABD})=30^{\circ}$ ve $(\widehat {ACD})=(\widehat {DBC})=10^{\circ}, (\widehat {DCB})=20^{\circ}$ ise , $(\widehat {BAD})$ açısı kaç derecedir ?   

$
\qquad{a)}\ 80
\qquad{b)}\ 85
\qquad{c)}\ 90
\qquad{d)}\ 95
\qquad{e)}\ 100
$


31
Bir ABC üçgeninde her kenar, kendi uçlarının her iki tarafından kendileri kadar uzatılıyor ;
böylece elde edilen altı nokta ile bir dışbükey altıgen elde ediliyor.

a) Altıgenin çevresini, ABC üçgeninin çevresi cinsinden hesaplayınız.

b) Altıgenin alanını, ABC üçgeninin alanı cinsinden hesaplayınız.

c) Altıgenin köşelerini birer atlayarak birleştirmekle elde edilen üçgenin alanını, ABC üçgeninin alanı cinsinden hesaplayınız.

d) Altıgenin köşelerini birer atlayarak birleştirmekle elde edilen üçgen ile ABC üçgeninin ağırlık merkezlerinin aynı olduğunu gösteriniz.33
üçgen ve açıortay.


34
$m(\widehat{BAC})=100^\circ$ olan $ABC$ üçgeninde $|AB|=|DC| \ , \ |AD|=|AC|$ olacak şekilde $D\in[AB]$ noktası alınıyor.
Buna göre, $m(\widehat{ABC})$ nedir?35
işin içinden çıkamadım.


36
A(0,5), B(x,y), C(0,-2) ve D(z,0) olmak üzere;
AB.DA = BC.CD ise y=?
Not: XY ile XY vektörünü ifade ediyoruz.Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal