View full version: Matematik Eğitimi
1
 1. 65 ile bölünebilme - Polinom Denklik
 2. Alt Grubun Mertebesi
 3. Üç tam karenin toplamı
 4. İki değişkenli fonksiyonun ekstremumları
 5. Matematik Öğretmenliği Alan Soruları
 6. Kutupsal koordinatlarda eğri
 7. wolfram alpha kullanımı
 8. Kısmi Türev
 9. Grup ve ikili işlem
 10. simetrik grupta fonksiyon sayısı
 11. Sonlu Grup
 12. kısmi sıralama bağıntısı
 13. Lineer Dönüşümün Matris Gösterimi
 14. fermat teoremi
 15. Seri Toplam Eşitliği
 16. Kavram Yanılgısı
 17. Köklü Sayı
 18. İntegral Sorusu
 19. Cisimlerde Hacim ve Uzunluk Bulma
 20. müfredat-program bilgisi
 21. sayma
 22. Program bilgisi
 23. müfredat bilgisi
 24. İki katlı integral
 25. Limit-İntegral Sorusu
 26. Teğet düzlemine paralel düzlem
 27. yüzeyin teğet düzlemi
 28. Alt Vektör Uzayı
 29. halkanın asal ideali
 30. halkanın maksimal ideali
 31. mertebe
 32. grup teorisi
 33. Aykırı iki doğru arasındaki uzaklık
 34. Normal Dağılım
 35. Standart Sapma
 36. 2. mertebeden diferansiyel denklem
 37. kayan çubuğun hızı
 38. beklenen değer
 39. Nüfus değişim hızı
 40. Kürenin erime hızı
 41. Düzensiz Diziliş
 42. Geometrik Anlama Düzeyi
 43. Öğretim Yöntem ve Teknikleri
 44. permütasyon fonksiyonunun bileşkesi
 45. Matematik Alan Sınavı Sorusu Yazma
 46. Van Hiele Geometrik Anlama Düzeyleri ve Geometri Problemimiz

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal