View full version: Fantezi Geometri
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »
 1. TI-(2x 3x 3x 4x 5x)
 2. TI-(x 4x 90-x)
 3. TI-(x 2x 60-2x)
 4. kirişler dörtgeni ve doğrusallık
 5. TI-(x+y=45)
 6. TI-(x 2x 3x 4x 5x)
 7. TI-(x x 5x)
 8. TI-(3x 4x 6x)
 9. TI-17 ( CD = AB + BC + CA ) {solved}
 10. Pythagorean Triangle
 11. TI-16 (37 53) {solved}
 12. Üçgende oran {çözüldü}
 13. TII-22 (18 24 54 24 30 30)
 14. kesim noktalarını bulma
 15. TII-21 (15 30 51 24 27 33)
 16. TII-20 (15 24 57 18 27 39)
 17. TII-19 (12 33 39 15 18 63)
 18. TII-18 (10 26 70 22 24 28)
 19. TII-17 (9 33 54 15 21 48)
 20. TII-16 (9 18 69 12 15 57)
 21. TII-15 (9 15 87 12 18 39)
 22. TII-14 (9 15 81 12 15 48)
 23. TII-13 (9 15 75 9 18 54)
 24. TII-12 (6 21 57 9 12 75)
 25. TII-11 (6 15 105 12 18 24)
 26. TII-10 (4 38 64 10 18 46)
 27. TII-09 (3 48 69 15 18 27)
 28. TII-08 (3 48 54 9 15 51)
 29. TII-07 (3 42 75 12 21 27)
 30. TII-06 (3 39 81 15 18 24)
 31. TII-05 (3 39 75 9 24 30)
 32. TII-04 (3 39 66 9 15 48)
 33. TII-03 (3 18 93 6 12 48)
 34. TII-02 (2 46 62 8 12 50)
 35. TII-01 (2 34 94 10 16 24)
 36. 30-60-90
 37. içteğet çemberi{çözüldü}
 38. Prove that x=10.
 39. Üçgende Açı
 40. ORAN{çözüldü}
 41. 80-30-10-20-x=?{çözüldü}
 42. 18-30-24-x=?{çözüldü}
 43. üçgen uzunluk{çözüldü}
 44. AÇI{çözüldü}
 45. İran Ulusal Mat Olimpiyatı 2010 dan{çözüldü}
 46. geometrik yer{çözüldü}
 47. Bir çember sorusu {çözüldü}
 48. Kare Alan{çözüldü}
 49. Üçgende Açı -3{çözüldü}
 50. MD Sorular Listesinden{çözüldü}

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal