View full version: Geometri-Teorem ve İspatlar
1 2 »
 1. Erdös Mordell Eşitsizliği
 2. Euler'in Dörtgen Teoremi
 3. Stewart Teoreminin Özel Halinin Tersi
 4. Pappus Teoremi
 5. Droz-Farny Doğru Teoremi
 6. Steiner Teoremi / Ortolojik Üçgenler
 7. Pisagor Teoremi'nin İspatları
 8. Üçgenin iç merkezi neden medial üçgenin Nagel noktasıdır?
 9. X(22) Exeter Noktası
 10. Fuss Teoremi
 11. Açılarından biri diğerinin tamsayı katı olan üçgenler için genel bir yorum
 12. X(25) Noktası
 13. Ortak İki Noktadan Geçen Üç Çember {Çözüldü}
 14. Cetvel ve Pergel yardımı ile çizilebilen düzgün çokgenler
 15. Diklik Merkezi (Orthocenter)
 16. Açıortay Uzunluğu
 17. Öklid'in Postülatları ve Elementler Kitabı
 18. Arşimed'in Lemmalar Kitabı
 19. Tucker Çemberi
 20. Taylor Çemberi (Taylor Circle)
 21. Lemoine Doğrusu (Lemoine Line)
 22. Schıffler Noktası
 23. Öklit İç Çarpımı
 24. Desargues Teoremi
 25. Anti Paralel
 26. Schörder Noktası
 27. Köşegenleri Dik Kesişen Kirişler Dörtgeni
 28. Viviani Teoremi
 29. x-2x Üçgeni
 30. x-3x Üçgeni
 31. Düzgün Yedigen
 32. Temel Dörtgen Özellikleri
 33. Ortopol
 34. Düzgün Beşgen ve Düzgün Sekizgen Üzerine Formüller
 35. Kenarortaylar Üzerine
 36. Matematik Dünyası Dergisinden
 37. Bevan Noktası
 38. Nagel Noktası
 39. Gergonne Noktası
 40. Conway Çemberi
 41. Johnson Teoremi
 42. Kosnita Noktası
 43. AP=x, BP=y, CP=z verildiğinde Ç(ABC)'nin maks. değeri
 44. Temel Çokgen Özellikleri
 45. Kenarortaysı (Simedyan)
 46. Newton-Gauss doğrusu (Newton-Gauss Line)
 47. İç Teğet Çember Merkezi
 48. $h_{a}<n_{a}<V{_a}$ Eşitsizliğine Kanıt
 49. Carnot Teoremi
 50. yollar toplamı

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal