View full version: Cebir-Teorem ve İspatlar
1
 1. Eisenstein Kriteri
 2. $\sqrt{n}$ nin irrasyonelliği
 3. Zeta ve Dirichlet Eta Arasındaki İlişki ve Birkaç Örneği
 4. Lehmer'in Bir Sonucunun Geometrik İspatı
 5. Harmonik Seri
 6. Hermite-Hadamard İntegral Eşitsizliği'nin Geometrik Yorumu
 7. Descartes'in İşaret Kuralı
 8. Galois Teorisi-Ders notu
 9. Zincir Kuralı
 10. Gauss toplamı ispatı
 11. Limit alma yöntemleri
 12. İntegral alma yöntemleri
 13. Zsigmondy'nin Teoremi
 14. köklü sayı
 15. İç Noktalar Kümesi
 16. temel ispat yöntemleriyle ilgili sorular
 17. Cauchy-Schwarz İntegral Eşitsizliği
 18. asal sayıların sonsuzluğu üzerine
 19. çarpımsal terslerinin toplamı 1 olan tam sayılarla kurulan diyafont denklemler
 20. trigonometrik fonksiyonların seri açılımları
 21. Tam değer
 22. Parabolün Köklerinden Çizilen Teğetler
 23. Denklem Sistemlerini Şeker Dağıtarak Çözmeye Çalışmak
 24. çift katlı integral
 25. Wilson Teoremi
 26. asallık
 27. asal sayılar
 28. Parabole Orijinden Teğetler
 29. Eşlenik Kök Teoremi
 30. bereketli sayı
 31. Asoriel
 32. sıfır polinomu
 33. binom açılımı ile ilgili formüller
 34. Hint Metoduyla Tamkare Yapma
 35. Self İnvers Fonksiyonlar ve Involüsyon
 36. n! sayısının sonundaki sıfırlar
 37. Ters fonksiyonun Türevi
 38. karesel-aritmetik-geometrik-harmonik ortalmalar
 39. Tamdeğer Bazı Teoremler

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal