View full version: Sayılar Teorisi
1 2 3 4 5 6 7 8 »
 1. $a^n-b^n$ ifadesinin son $k$ basamağı
 2. 2020 AIME Sorusu
 3. 1. aşama seviyesinde bir tamkare sorusu
 4. EKOK ve $e$ sabiti arasındaki ilişki
 5. $2^nk+1$ formatındaki asal sayılar
 6. $qk+1$ formatındaki asal sayılar
 7. $7^n-1$'in asal bölenlerinin sayısı
 8. Aritmetik fonksiyonlar üzerine bazı sorular
 9. $2^n+3^n$'nin asal bölenlerinin sayısı
 10. Dizi elemanlarını bulma
 11. Bulgaristan Güz Matematik Yarışması 2023 - 10.3
 12. $qk+a$ formatındaki asallar
 13. Muhteşem yıl sorusu
 14. Kısmi Toplam ile Seri arasındaki integral ilişkisi
 15. Rasyonel aralık sorusu
 16. 4. dereceden polinom
 17. Alanı Eşit İkizkenar Üçgenler
 18. $4x^3=3y^2+1$ denklemi
 19. Genelleştirilmiş JBMO 2022 #1
 20. S(a x b) = S(a) x S(b) - 9k
 21. Romanya TST 2019 #8 {çözüldü}
 22. Simetrik bölünebilme sorusu
 23. Bölünebilme Problemi
 24. $\dfrac{x}{y}+\dfrac{y}{z}+\dfrac{z}{x}=3$ denklemi
 25. Diyafont Denklemler Çalışma Soruları ($138$ Tane)
 26. Pozitif tamsayıların özel parçalanışları
 27. 13x + 7y formunda yazılamayan doğal sayı (Tam Çözülmedi)
 28. $3k+1$ formatındaki asal sayılar
 29. $4k+3$ formatındaki asal sayılar
 30. $4k+1$ formatındaki asal sayılar
 31. $3k+2$ formatındaki asal sayılar
 32. Kamp Sonu sınavı Sayılar Teorisi Sorusu
 33. $x!\cdot y!=z!$ eşitliği üzerine
 34. $x!.y!=z!$ eşitliği
 35. Kanada 1983/1 {çözüldü}
 36. Pozitif tamsayıları parçalama
 37. $M_k=\{q\in (0,1]\cap\mathbb Q:$ $q=\dfrac{1}{x_1}+...+\dfrac{1}{x_k}\}$ Kümesi
 38. IMO 1974-3 sorusunun farklı hali
 39. Modülo 1000 içinde mertebesi 4 olan elemanlar
 40. Pisagor Üçlülerinin alternatif ispatı
 41. $\dfrac{1}{p}=\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}$ Eşitliği
 42. Pozitif Bölenlerin Çarpımı
 43. n(n+1)(n+2)(n+3)=m(m+1)(m+2)=t(t+1) Diophantine Denklemi {Çözüldü}
 44. n(n+1)(n+2)=m(m+1) Diophantine Denklemi
 45. Sonlu toplam hesaplamada Ters-Düz metodu
 46. Fermat'ın bir sorusu
 47. Tamkare sorusu - 2
 48. Eliptik Türdeki Diophantine Denklemi
 49. $\cos{t}$'yi ne zaman hesaplayabiliriz?
 50. Kummer Toplamı

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal