View full version: Sayılar Teorisi
1 2 3 4 5 6 7 8 »
 1. Güvenli Asal Sayılar
 2. $\dfrac{p} {x} +\dfrac{q} {y} =1$ denklemi
 3. $a^n-b^n$ ifadesinin son $k$ basamağı
 4. 2020 AIME Sorusu
 5. 1. aşama seviyesinde bir tamkare sorusu
 6. EKOK ve $e$ sabiti arasındaki ilişki
 7. $2^nk+1$ formatındaki asal sayılar
 8. $qk+1$ formatındaki asal sayılar
 9. $7^n-1$'in asal bölenlerinin sayısı
 10. Aritmetik fonksiyonlar üzerine bazı sorular
 11. $2^n+3^n$'nin asal bölenlerinin sayısı
 12. Dizi elemanlarını bulma
 13. Bulgaristan Güz Matematik Yarışması 2023 - 10.3
 14. $qk+a$ formatındaki asallar
 15. Muhteşem yıl sorusu
 16. Kısmi Toplam ile Seri arasındaki integral ilişkisi
 17. Rasyonel aralık sorusu
 18. 4. dereceden polinom
 19. Alanı Eşit İkizkenar Üçgenler
 20. $4x^3=3y^2+1$ denklemi
 21. Genelleştirilmiş JBMO 2022 #1
 22. S(a x b) = S(a) x S(b) - 9k
 23. Romanya TST 2019 #8 {çözüldü}
 24. Simetrik bölünebilme sorusu
 25. Bölünebilme Problemi
 26. $\dfrac{x}{y}+\dfrac{y}{z}+\dfrac{z}{x}=3$ denklemi
 27. Diyafont Denklemler Çalışma Soruları ($138$ Tane)
 28. Pozitif tamsayıların özel parçalanışları
 29. 13x + 7y formunda yazılamayan doğal sayı (Tam Çözülmedi)
 30. $3k+1$ formatındaki asal sayılar
 31. $4k+3$ formatındaki asal sayılar
 32. $4k+1$ formatındaki asal sayılar
 33. $3k+2$ formatındaki asal sayılar
 34. Kamp Sonu sınavı Sayılar Teorisi Sorusu
 35. $x!\cdot y!=z!$ eşitliği üzerine
 36. $x!.y!=z!$ eşitliği
 37. Kanada 1983/1 {çözüldü}
 38. Pozitif tamsayıları parçalama
 39. $M_k=\{q\in (0,1]\cap\mathbb Q:$ $q=\dfrac{1}{x_1}+...+\dfrac{1}{x_k}\}$ Kümesi
 40. IMO 1974-3 sorusunun farklı hali
 41. Modülo 1000 içinde mertebesi 4 olan elemanlar
 42. Pisagor Üçlülerinin alternatif ispatı
 43. $\dfrac{1}{p}=\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}$ Eşitliği
 44. Pozitif Bölenlerin Çarpımı
 45. n(n+1)(n+2)(n+3)=m(m+1)(m+2)=t(t+1) Diophantine Denklemi {Çözüldü}
 46. n(n+1)(n+2)=m(m+1) Diophantine Denklemi
 47. Sonlu toplam hesaplamada Ters-Düz metodu
 48. Fermat'ın bir sorusu
 49. Tamkare sorusu - 2
 50. Eliptik Türdeki Diophantine Denklemi

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal