View full version: Geometri-Teorem ve İspatlar
1 2 »
 1. Desargues Teoremi
 2. Euler Doğrusu Ne Zaman Bir Kenara Paralel Olur?
 3. Üçgende Yükseklikler ve Diklik Merkezi Üzerine Bir Çalışma
 4. Ortak İki Noktadan Geçen Üç Çember {Çözüldü}
 5. Erdös Mordell Eşitsizliği
 6. Euler'in Dörtgen Teoremi
 7. Stewart Teoreminin Özel Halinin Tersi
 8. Pappus Teoremi
 9. Droz-Farny Doğru Teoremi
 10. Steiner Teoremi / Ortolojik Üçgenler
 11. Pisagor Teoremi'nin İspatları
 12. Üçgenin iç merkezi neden medial üçgenin Nagel noktasıdır?
 13. X(22) Exeter Noktası
 14. Fuss Teoremi
 15. Açılarından biri diğerinin tamsayı katı olan üçgenler için genel bir yorum
 16. X(25) Noktası
 17. Cetvel ve Pergel yardımı ile çizilebilen düzgün çokgenler
 18. Diklik Merkezi (Orthocenter)
 19. Açıortay Uzunluğu
 20. Öklid'in Postülatları ve Elementler Kitabı
 21. Arşimed'in Lemmalar Kitabı
 22. Tucker Çemberi
 23. Taylor Çemberi (Taylor Circle)
 24. Lemoine Doğrusu (Lemoine Line)
 25. Schıffler Noktası
 26. Öklit İç Çarpımı
 27. Anti Paralel
 28. Schörder Noktası
 29. Köşegenleri Dik Kesişen Kirişler Dörtgeni
 30. Viviani Teoremi
 31. x-2x Üçgeni
 32. x-3x Üçgeni
 33. Düzgün Yedigen
 34. Temel Dörtgen Özellikleri
 35. Ortopol
 36. Düzgün Beşgen ve Düzgün Sekizgen Üzerine Formüller
 37. Kenarortaylar Üzerine
 38. Matematik Dünyası Dergisinden
 39. Bevan Noktası
 40. Nagel Noktası
 41. Gergonne Noktası
 42. Conway Çemberi
 43. Johnson Teoremi
 44. Kosnita Noktası
 45. AP=x, BP=y, CP=z verildiğinde Ç(ABC)'nin maks. değeri
 46. Temel Çokgen Özellikleri
 47. Kenarortaysı (Simedyan)
 48. Newton-Gauss doğrusu (Newton-Gauss Line)
 49. İç Teğet Çember Merkezi
 50. $h_{a}<n_{a}<V{_a}$ Eşitsizliğine Kanıt

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal