View full version: Cebir-Teorem ve İspatlar
1
 1. Toplamın Karesi İle İlgili Temel Bir Eşitsizlik
 2. karesel-aritmetik-geometrik-harmonik ortalmalar
 3. $\sqrt{n}$ nin irrasyonelliği
 4. Eisenstein Kriteri
 5. Zeta ve Dirichlet Eta Arasındaki İlişki ve Birkaç Örneği
 6. Lehmer'in Bir Sonucunun Geometrik İspatı
 7. Harmonik Seri
 8. Hermite-Hadamard İntegral Eşitsizliği'nin Geometrik Yorumu
 9. Descartes'in İşaret Kuralı
 10. Galois Teorisi-Ders notu
 11. Zincir Kuralı
 12. Gauss toplamı ispatı
 13. Limit alma yöntemleri
 14. İntegral alma yöntemleri
 15. Zsigmondy'nin Teoremi
 16. köklü sayı
 17. İç Noktalar Kümesi
 18. temel ispat yöntemleriyle ilgili sorular
 19. Cauchy-Schwarz İntegral Eşitsizliği
 20. asal sayıların sonsuzluğu üzerine
 21. çarpımsal terslerinin toplamı 1 olan tam sayılarla kurulan diyafont denklemler
 22. trigonometrik fonksiyonların seri açılımları
 23. Tam değer
 24. Parabolün Köklerinden Çizilen Teğetler
 25. Denklem Sistemlerini Şeker Dağıtarak Çözmeye Çalışmak
 26. çift katlı integral
 27. Wilson Teoremi
 28. asallık
 29. asal sayılar
 30. Parabole Orijinden Teğetler
 31. Eşlenik Kök Teoremi
 32. bereketli sayı
 33. Asoriel
 34. sıfır polinomu
 35. binom açılımı ile ilgili formüller
 36. Hint Metoduyla Tamkare Yapma
 37. Self İnvers Fonksiyonlar ve Involüsyon
 38. n! sayısının sonundaki sıfırlar
 39. Ters fonksiyonun Türevi
 40. Tamdeğer Bazı Teoremler

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal