View full version: Geometri-Teorem ve İspatlar
1 2 »
 1. Droz-Farny Doğru Teoremi
 2. Steiner Teoremi / Ortolojik Üçgenler
 3. Pisagor Teoremi'nin İspatları
 4. Üçgenin iç merkezi neden medial üçgenin Nagel noktasıdır?
 5. X(22) Exeter Noktası
 6. Fuss Teoremi
 7. Açılarından biri diğerinin tamsayı katı olan üçgenler için genel bir yorum
 8. X(25) Noktası
 9. Ortak İki Noktadan Geçen Üç Çember {Çözüldü}
 10. Cetvel ve Pergel yardımı ile çizilebilen düzgün çokgenler
 11. Diklik Merkezi (Orthocenter)
 12. Açıortay Uzunluğu
 13. Öklid'in Postülatları ve Elementler Kitabı
 14. Arşimed'in Lemmalar Kitabı
 15. Pappus Teoremi
 16. Tucker Çemberi
 17. Taylor Çemberi (Taylor Circle)
 18. Lemoine Doğrusu (Lemoine Line)
 19. Schıffler Noktası
 20. Öklit İç Çarpımı
 21. Desargues Teoremi
 22. Anti Paralel
 23. Schörder Noktası
 24. Köşegenleri Dik Kesişen Kirişler Dörtgeni
 25. Viviani Teoremi
 26. x-2x Üçgeni
 27. x-3x Üçgeni
 28. Düzgün Yedigen
 29. Temel Dörtgen Özellikleri
 30. Ortopol
 31. Düzgün Beşgen ve Düzgün Sekizgen Üzerine Formüller
 32. Kenarortaylar Üzerine
 33. Matematik Dünyası Dergisinden
 34. Bevan Noktası
 35. Nagel Noktası
 36. Gergonne Noktası
 37. Conway Çemberi
 38. Johnson Teoremi
 39. Kosnita Noktası
 40. AP=x, BP=y, CP=z verildiğinde Ç(ABC)'nin maks. değeri
 41. Temel Çokgen Özellikleri
 42. Kenarortaysı (Simedyan)
 43. Newton-Gauss doğrusu (Newton-Gauss Line)
 44. İç Teğet Çember Merkezi
 45. $h_{a}<n_{a}<V{_a}$ Eşitsizliğine Kanıt
 46. Carnot Teoremi
 47. yollar toplamı
 48. Dörtgenlerde Van Aubel Teoremi
 49. Michel Noktası
 50. LEİBNİTZ'S THEOREM

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal