View full version: Sayılar Teorisi
1 2 3 4 5 6 7 »
 1. Diyafont Denklemler Çalışma Soruları ($138$ Tane)
 2. 899 ile bölümden kalan
 3. Asal $p^4 - 35p^3$ $+ 365p^2 - 1225p + 1259$
 4. n basamaklı n ile bölünebilen sayılar
 5. Ardışık Karekalanlar
 6. 2022 basamaklı sayının 2022 ile bölümünden kalan
 7. İki Tamkarenin Toplamı
 8. 4. dereceden polinom
 9. Sıralamayı değiştirme sorusu
 10. Sayılar Teorisi Soru $29$
 11. Son üç basamağı aynı olan sayılar
 12. Wolstenholme Asalları
 13. Muhteşem yıl sorusu
 14. İndirgemeli dizinin elemanı olma şartı
 15. Ardışık Karekalanlar
 16. Kare Kalan'ın Öfkesi
 17. En küçük asal kare kalan
 18. $a_n + \sqrt{3}b_n=(1+\sqrt{3})^n$ Dizisi {çözüldü}
 19. İki bilinmeyenli denklem
 20. Sayılar Teorisi Dersleri
 21. 2 bilinmeyenli denklem çözümü
 22. Tamkare sorusu
 23. 10 basamaklı rakamları farklı sayı {çözüldü}
 24. Tam Değerli Bölünebilme Sorusu
 25. Sonsuz Sayıda Asal Sayı Elde Etme
 26. Çarpımları Tamsayı Olan Rasyonel Sayılar
 27. $\frac{a^2+b^2+c^2}{a+b+c}=d$ Denklemi {çözüldü}
 28. $x^2 + y^2=z!$ Denklemi {çözüldü}
 29. 2020 ile tam bölünebilme {çözüldü}
 30. 4 Bilinmeyenli Denklem Sistemi
 31. 3 Bilinmeyenli Denklem Sistemi
 32. Üçüncü Dereceden Polinomun Tamkare Olma Durumu
 33. Toplamları Tamsayı Olan Rasyonel Sayılar
 34. En fazla tam kare terim sayısı {çözüldü}
 35. m|126000 ve m nin bölenleri {çözüldü}
 36. Rusya 1991 Diofant Denklemi {çözüldü}
 37. $x^3 +y^3 +2xy^2=355$ Denklemi {çözüldü}
 38. $x^2 + y^2 + 21z =560$ Denklemi {çözüldü}
 39. 2020 yi iki tam kare toplamı olarak yazma {çözüldü}
 40. 2020 yi iki tam kare farkı olarak yazma {çözüldü}
 41. Crux 1975 Problem 25 {çözüldü}
 42. Crux 1975 Problem 26 {çözüldü}
 43. $2019^8 +1$ sayısının en küçük tek asal böleni {çözüldü}
 44. Güzel bir diyafont denklem sorusu
 45. 3. dereceden 3 bilinmeyenli diyafont denklem
 46. $n^{60}+1$ sayılarının en küçük asal bölenleri {çözüldü}
 47. obeb kavramı (a,b)=(a+b,a-b) ne zaman sağlanır? {çözüldü}
 48. obeb kavramı (a,b)=(a+b,a) eşitliği {çözüldü}
 49. Iki kati
 50. Tam kare

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal