View full version: Sayılar Teorisi
1 2 3 4 5 6 7 »
 1. Aritmetik fonksiyonlar üzerine bazı sorular
 2. Pozitif Bölenlerin Çarpımı
 3. n(n+1)(n+2)(n+3)=m(m+1)(m+2)=t(t+1) Diophantine Denklemi
 4. n(n+1)(n+2)=m(m+1) Diophantine Denklemi
 5. Sonlu toplam hesaplamada Ters-Düz metodu
 6. Fermat'ın bir sorusu
 7. Tamkare sorusu - 2
 8. Eliptik Türdeki Diophantine Denklemi
 9. $\cos{t}$'yi ne zaman hesaplayabiliriz?
 10. Kummer Toplamı
 11. British Mathematical Olympiad 1998, Pr3
 12. Wolstenholme Asalları
 13. Fermat asalları
 14. Diyafont Denklemler Çalışma Soruları ($138$ Tane)
 15. 899 ile bölümden kalan
 16. Asal $p^4 - 35p^3$ $+ 365p^2 - 1225p + 1259$
 17. n basamaklı n ile bölünebilen sayılar
 18. Ardışık Karekalanlar
 19. 2022 basamaklı sayının 2022 ile bölümünden kalan
 20. İki Tamkarenin Toplamı
 21. 4. dereceden polinom
 22. Sıralamayı değiştirme sorusu
 23. Sayılar Teorisi Soru $29$
 24. Son üç basamağı aynı olan sayılar
 25. Muhteşem yıl sorusu
 26. İndirgemeli dizinin elemanı olma şartı
 27. Ardışık Karekalanlar
 28. Kare Kalan'ın Öfkesi
 29. En küçük asal kare kalan
 30. $a_n + \sqrt{3}b_n=(1+\sqrt{3})^n$ Dizisi {çözüldü}
 31. İki bilinmeyenli denklem
 32. Sayılar Teorisi Dersleri
 33. 2 bilinmeyenli denklem çözümü
 34. Tamkare sorusu
 35. 10 basamaklı rakamları farklı sayı {çözüldü}
 36. Tam Değerli Bölünebilme Sorusu
 37. Sonsuz Sayıda Asal Sayı Elde Etme
 38. Çarpımları Tamsayı Olan Rasyonel Sayılar
 39. $\frac{a^2+b^2+c^2}{a+b+c}=d$ Denklemi {çözüldü}
 40. $x^2 + y^2=z!$ Denklemi {çözüldü}
 41. 2020 ile tam bölünebilme {çözüldü}
 42. 4 Bilinmeyenli Denklem Sistemi
 43. 3 Bilinmeyenli Denklem Sistemi
 44. Üçüncü Dereceden Polinomun Tamkare Olma Durumu
 45. Toplamları Tamsayı Olan Rasyonel Sayılar
 46. En fazla tam kare terim sayısı {çözüldü}
 47. m|126000 ve m nin bölenleri {çözüldü}
 48. Rusya 1991 Diofant Denklemi {çözüldü}
 49. $x^3 +y^3 +2xy^2=355$ Denklemi {çözüldü}
 50. $x^2 + y^2 + 21z =560$ Denklemi {çözüldü}

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal