View full version: Matematik Eğitimi
1 2 »
 1. Has Olmayan İntegral
 2. Sierpinski Üçgeni - Fraktal - Geometrik Seri
 3. Üçgenin Özel Noktaları
 4. Çemberin Analitiği - Teğet
 5. Kapalı Fonksiyonun Türevi ve Normalin Eğimi
 6. Belirsiz Limitler
 7. Matematik ve Bilim Tarihi - Ömer Hayyam
 8. Üstel Fonksiyon İle İlgili Bir Kavram Yanılgısı
 9. Toplamın Limiti
 10. 1. Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklem
 11. Polya'dan Problem Çözme Üzerine
 12. Argümanlar
 13. 65 ile bölünebilme - Polinom Denklik
 14. Alt Grubun Mertebesi
 15. Üç tam karenin toplamı
 16. İki değişkenli fonksiyonun ekstremumları
 17. Matematik Öğretmenliği Alan Soruları
 18. Kutupsal koordinatlarda eğri
 19. wolfram alpha kullanımı
 20. Kısmi Türev
 21. Grup ve ikili işlem
 22. simetrik grupta fonksiyon sayısı
 23. Sonlu Grup
 24. kısmi sıralama bağıntısı
 25. Lineer Dönüşümün Matris Gösterimi
 26. fermat teoremi
 27. Seri Toplam Eşitliği
 28. Kavram Yanılgısı
 29. Köklü Sayı
 30. İntegral Sorusu
 31. Cisimlerde Hacim ve Uzunluk Bulma
 32. müfredat-program bilgisi
 33. sayma
 34. Program bilgisi
 35. müfredat bilgisi
 36. İki katlı integral
 37. Limit-İntegral Sorusu
 38. Teğet düzlemine paralel düzlem
 39. yüzeyin teğet düzlemi
 40. Alt Vektör Uzayı
 41. halkanın asal ideali
 42. halkanın maksimal ideali
 43. mertebe
 44. grup teorisi
 45. Aykırı iki doğru arasındaki uzaklık
 46. Normal Dağılım
 47. Standart Sapma
 48. 2. mertebeden diferansiyel denklem
 49. kayan çubuğun hızı
 50. beklenen değer

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal