View full version: Cebir-Teorem ve İspatlar
1
 1. Toplamın Karesi İle İlgili Temel Bir Eşitsizlik
 2. Maclaurin Eşitsizliği
 3. Newton Eşitsizliği
 4. karesel-aritmetik-geometrik-harmonik ortalmalar
 5. $\sqrt{n}$ nin irrasyonelliği
 6. Eisenstein Kriteri
 7. Zeta ve Dirichlet Eta Arasındaki İlişki ve Birkaç Örneği
 8. Lehmer'in Bir Sonucunun Geometrik İspatı
 9. Harmonik Seri
 10. Hermite-Hadamard İntegral Eşitsizliği'nin Geometrik Yorumu
 11. Descartes'in İşaret Kuralı
 12. Galois Teorisi-Ders notu
 13. Zincir Kuralı
 14. Gauss toplamı ispatı
 15. Limit alma yöntemleri
 16. İntegral alma yöntemleri
 17. Zsigmondy'nin Teoremi
 18. köklü sayı
 19. İç Noktalar Kümesi
 20. temel ispat yöntemleriyle ilgili sorular
 21. Cauchy-Schwarz İntegral Eşitsizliği
 22. asal sayıların sonsuzluğu üzerine
 23. çarpımsal terslerinin toplamı 1 olan tam sayılarla kurulan diyafont denklemler
 24. trigonometrik fonksiyonların seri açılımları
 25. Tam değer
 26. Parabolün Köklerinden Çizilen Teğetler
 27. Denklem Sistemlerini Şeker Dağıtarak Çözmeye Çalışmak
 28. çift katlı integral
 29. Wilson Teoremi
 30. asallık
 31. asal sayılar
 32. Parabole Orijinden Teğetler
 33. Eşlenik Kök Teoremi
 34. bereketli sayı
 35. Asoriel
 36. sıfır polinomu
 37. binom açılımı ile ilgili formüller
 38. Hint Metoduyla Tamkare Yapma
 39. Self İnvers Fonksiyonlar ve Involüsyon
 40. n! sayısının sonundaki sıfırlar
 41. Ters fonksiyonun Türevi
 42. Tamdeğer Bazı Teoremler

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal