View full version: Sayılar Teorisi
1 2 3 4 5 6 7 8 »
 1. $ax+by$ formatında yazılamayan sayılar
 2. $n^5+n^4+1=p^k$ diyafont denklemi
 3. 13x + 7y formunda yazılamayan doğal sayı {Çözüldü}
 4. Güvenli Asal Sayılar
 5. $\dfrac{p} {x} +\dfrac{q} {y} =1$ denklemi
 6. $a^n-b^n$ ifadesinin son $k$ basamağı
 7. 2020 AIME Sorusu
 8. 1. aşama seviyesinde bir tamkare sorusu
 9. EKOK ve $e$ sabiti arasındaki ilişki
 10. $2^nk+1$ formatındaki asal sayılar
 11. $qk+1$ formatındaki asal sayılar
 12. $7^n-1$'in asal bölenlerinin sayısı
 13. Aritmetik fonksiyonlar üzerine bazı sorular
 14. $2^n+3^n$'nin asal bölenlerinin sayısı
 15. Dizi elemanlarını bulma
 16. Bulgaristan Güz Matematik Yarışması 2023 - 10.3
 17. $qk+a$ formatındaki asallar
 18. Muhteşem yıl sorusu
 19. Kısmi Toplam ile Seri arasındaki integral ilişkisi
 20. Rasyonel aralık sorusu
 21. 4. dereceden polinom
 22. Alanı Eşit İkizkenar Üçgenler
 23. $4x^3=3y^2+1$ denklemi
 24. Genelleştirilmiş JBMO 2022 #1
 25. S(a x b) = S(a) x S(b) - 9k
 26. Romanya TST 2019 #8 {çözüldü}
 27. Simetrik bölünebilme sorusu
 28. Bölünebilme Problemi
 29. $\dfrac{x}{y}+\dfrac{y}{z}+\dfrac{z}{x}=3$ denklemi
 30. Diyafont Denklemler Çalışma Soruları ($138$ Tane)
 31. Pozitif tamsayıların özel parçalanışları
 32. $3k+1$ formatındaki asal sayılar
 33. $4k+3$ formatındaki asal sayılar
 34. $4k+1$ formatındaki asal sayılar
 35. $3k+2$ formatındaki asal sayılar
 36. Kamp Sonu sınavı Sayılar Teorisi Sorusu
 37. $x!\cdot y!=z!$ eşitliği üzerine
 38. $x!.y!=z!$ eşitliği
 39. Kanada 1983/1 {çözüldü}
 40. Pozitif tamsayıları parçalama
 41. $M_k=\{q\in (0,1]\cap\mathbb Q:$ $q=\dfrac{1}{x_1}+...+\dfrac{1}{x_k}\}$ Kümesi
 42. IMO 1974-3 sorusunun farklı hali
 43. Modülo 1000 içinde mertebesi 4 olan elemanlar
 44. Pisagor Üçlülerinin alternatif ispatı
 45. $\dfrac{1}{p}=\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}$ Eşitliği
 46. Pozitif Bölenlerin Çarpımı
 47. n(n+1)(n+2)(n+3)=m(m+1)(m+2)=t(t+1) Diophantine Denklemi {Çözüldü}
 48. n(n+1)(n+2)=m(m+1) Diophantine Denklemi
 49. Sonlu toplam hesaplamada Ters-Düz metodu
 50. Fermat'ın bir sorusu

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal