View full version: Sayılar Teorisi
1 2 3 4 5 6 7 »
 1. Modülo 1000 içinde mertebesi 4 olan elemanlar
 2. Aritmetik fonksiyonlar üzerine bazı sorular
 3. Pozitif Bölenlerin Çarpımı
 4. n(n+1)(n+2)(n+3)=m(m+1)(m+2)=t(t+1) Diophantine Denklemi {Çözüldü}
 5. n(n+1)(n+2)=m(m+1) Diophantine Denklemi
 6. Sonlu toplam hesaplamada Ters-Düz metodu
 7. Fermat'ın bir sorusu
 8. Tamkare sorusu - 2
 9. Eliptik Türdeki Diophantine Denklemi
 10. $\cos{t}$'yi ne zaman hesaplayabiliriz?
 11. Kummer Toplamı
 12. British Mathematical Olympiad 1998, Pr3
 13. Wolstenholme Asalları
 14. Fermat asalları
 15. Diyafont Denklemler Çalışma Soruları ($138$ Tane)
 16. 899 ile bölümden kalan
 17. Asal $p^4 - 35p^3$ $+ 365p^2 - 1225p + 1259$
 18. n basamaklı n ile bölünebilen sayılar
 19. Ardışık Karekalanlar
 20. 2022 basamaklı sayının 2022 ile bölümünden kalan
 21. İki Tamkarenin Toplamı
 22. 4. dereceden polinom
 23. Sıralamayı değiştirme sorusu
 24. Sayılar Teorisi Soru $29$
 25. Son üç basamağı aynı olan sayılar
 26. Muhteşem yıl sorusu
 27. İndirgemeli dizinin elemanı olma şartı
 28. Ardışık Karekalanlar
 29. Kare Kalan'ın Öfkesi
 30. En küçük asal kare kalan
 31. $a_n + \sqrt{3}b_n=(1+\sqrt{3})^n$ Dizisi {çözüldü}
 32. İki bilinmeyenli denklem
 33. Sayılar Teorisi Dersleri
 34. 2 bilinmeyenli denklem çözümü
 35. Tamkare sorusu
 36. 10 basamaklı rakamları farklı sayı {çözüldü}
 37. Tam Değerli Bölünebilme Sorusu
 38. Sonsuz Sayıda Asal Sayı Elde Etme
 39. Çarpımları Tamsayı Olan Rasyonel Sayılar
 40. $\frac{a^2+b^2+c^2}{a+b+c}=d$ Denklemi {çözüldü}
 41. $x^2 + y^2=z!$ Denklemi {çözüldü}
 42. 2020 ile tam bölünebilme {çözüldü}
 43. 4 Bilinmeyenli Denklem Sistemi
 44. 3 Bilinmeyenli Denklem Sistemi
 45. Üçüncü Dereceden Polinomun Tamkare Olma Durumu
 46. Toplamları Tamsayı Olan Rasyonel Sayılar
 47. En fazla tam kare terim sayısı {çözüldü}
 48. m|126000 ve m nin bölenleri {çözüldü}
 49. Rusya 1991 Diofant Denklemi {çözüldü}
 50. $x^3 +y^3 +2xy^2=355$ Denklemi {çözüldü}

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal