View full version: Matematik Eğitimi
1 2 »
 1. Üstel Fonksiyon İle İlgili Bir Kavram Yanılgısı
 2. Toplamın Limiti
 3. 1. Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklem
 4. Polya'dan Problem Çözme Üzerine
 5. Argümanlar
 6. 65 ile bölünebilme - Polinom Denklik
 7. Alt Grubun Mertebesi
 8. Üç tam karenin toplamı
 9. İki değişkenli fonksiyonun ekstremumları
 10. Matematik Öğretmenliği Alan Soruları
 11. Kutupsal koordinatlarda eğri
 12. wolfram alpha kullanımı
 13. Kısmi Türev
 14. Grup ve ikili işlem
 15. simetrik grupta fonksiyon sayısı
 16. Sonlu Grup
 17. kısmi sıralama bağıntısı
 18. Lineer Dönüşümün Matris Gösterimi
 19. fermat teoremi
 20. Seri Toplam Eşitliği
 21. Kavram Yanılgısı
 22. Köklü Sayı
 23. İntegral Sorusu
 24. Cisimlerde Hacim ve Uzunluk Bulma
 25. müfredat-program bilgisi
 26. sayma
 27. Program bilgisi
 28. müfredat bilgisi
 29. İki katlı integral
 30. Limit-İntegral Sorusu
 31. Teğet düzlemine paralel düzlem
 32. yüzeyin teğet düzlemi
 33. Alt Vektör Uzayı
 34. halkanın asal ideali
 35. halkanın maksimal ideali
 36. mertebe
 37. grup teorisi
 38. Aykırı iki doğru arasındaki uzaklık
 39. Normal Dağılım
 40. Standart Sapma
 41. 2. mertebeden diferansiyel denklem
 42. kayan çubuğun hızı
 43. beklenen değer
 44. Nüfus değişim hızı
 45. Kürenin erime hızı
 46. Düzensiz Diziliş
 47. Geometrik Anlama Düzeyi
 48. Öğretim Yöntem ve Teknikleri
 49. permütasyon fonksiyonunun bileşkesi
 50. Matematik Alan Sınavı Sorusu Yazma

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal