View full version: Sayılar Teorisi
1 2 3 4 5 6 7
 1. Diyafont Denklemler Çalışma Soruları ($138$ Tane)
 2. $qk+1$ formatındaki asal sayılar
 3. Pozitif tamsayıların özel parçalanışları
 4. 13x + 7y formunda yazılamayan doğal sayı (Tam Çözülmedi)
 5. $qk+a$ formatındaki asallar
 6. $3k+1$ formatındaki asal sayılar
 7. $4k+3$ formatındaki asal sayılar
 8. $4k+1$ formatındaki asal sayılar
 9. $3k+2$ formatındaki asal sayılar
 10. Kamp Sonu sınavı Sayılar Teorisi Sorusu
 11. $x!\cdot y!=z!$ eşitliği üzerine
 12. $x!.y!=z!$ eşitliği
 13. Kanada 1983/1 {çözüldü}
 14. Pozitif tamsayıları parçalama
 15. $M_k=\{q\in (0,1]\cap\mathbb Q:$ $q=\dfrac{1}{x_1}+...+\dfrac{1}{x_k}\}$ Kümesi
 16. IMO 1974-3 sorusunun farklı hali
 17. Modülo 1000 içinde mertebesi 4 olan elemanlar
 18. Pisagor Üçlülerinin alternatif ispatı
 19. $\dfrac{1}{p}=\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}$ Eşitliği
 20. Aritmetik fonksiyonlar üzerine bazı sorular
 21. Pozitif Bölenlerin Çarpımı
 22. n(n+1)(n+2)(n+3)=m(m+1)(m+2)=t(t+1) Diophantine Denklemi {Çözüldü}
 23. n(n+1)(n+2)=m(m+1) Diophantine Denklemi
 24. Sonlu toplam hesaplamada Ters-Düz metodu
 25. Fermat'ın bir sorusu
 26. Tamkare sorusu - 2
 27. Eliptik Türdeki Diophantine Denklemi
 28. $\cos{t}$'yi ne zaman hesaplayabiliriz?
 29. Kummer Toplamı
 30. British Mathematical Olympiad 1998, Pr3
 31. Wolstenholme Asalları
 32. Fermat asalları
 33. 899 ile bölümden kalan
 34. Asal $p^4 - 35p^3$ $+ 365p^2 - 1225p + 1259$ {çözüldü}
 35. n basamaklı n ile bölünebilen sayılar
 36. Ardışık Karekalanlar
 37. 2022 basamaklı sayının 2022 ile bölümünden kalan
 38. İki Tamkarenin Toplamı
 39. 4. dereceden polinom
 40. Sıralamayı değiştirme sorusu
 41. Sayılar Teorisi Soru $29$
 42. Son üç basamağı aynı olan sayılar
 43. Muhteşem yıl sorusu
 44. İndirgemeli dizinin elemanı olma şartı
 45. Ardışık Karekalanlar
 46. Kare Kalan'ın Öfkesi
 47. En küçük asal kare kalan
 48. $a_n + \sqrt{3}b_n=(1+\sqrt{3})^n$ Dizisi {çözüldü}
 49. İki bilinmeyenli denklem
 50. Sayılar Teorisi Dersleri

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal