View full version: Sayılar Teorisi
1 2 3 4 5 6 7 »
 1. Kanada 1983/1
 2. Pozitif tamsayıları parçalama
 3. $M_k=\{q\in (0,1]\cap\mathbb Q:$ $q=\dfrac{1}{x_1}+...+\dfrac{1}{x_k}\}$ Kümesi
 4. IMO 1974-3 sorusunun farklı hali
 5. Modülo 1000 içinde mertebesi 4 olan elemanlar
 6. Pisagor Üçlülerinin alternatif ispatı
 7. $\dfrac{1}{p}=\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}$ Eşitliği
 8. Aritmetik fonksiyonlar üzerine bazı sorular
 9. Pozitif Bölenlerin Çarpımı
 10. n(n+1)(n+2)(n+3)=m(m+1)(m+2)=t(t+1) Diophantine Denklemi {Çözüldü}
 11. n(n+1)(n+2)=m(m+1) Diophantine Denklemi
 12. Sonlu toplam hesaplamada Ters-Düz metodu
 13. Fermat'ın bir sorusu
 14. Tamkare sorusu - 2
 15. Eliptik Türdeki Diophantine Denklemi
 16. $\cos{t}$'yi ne zaman hesaplayabiliriz?
 17. Kummer Toplamı
 18. British Mathematical Olympiad 1998, Pr3
 19. Wolstenholme Asalları
 20. Fermat asalları
 21. Diyafont Denklemler Çalışma Soruları ($138$ Tane)
 22. 899 ile bölümden kalan
 23. Asal $p^4 - 35p^3$ $+ 365p^2 - 1225p + 1259$
 24. n basamaklı n ile bölünebilen sayılar
 25. Ardışık Karekalanlar
 26. 2022 basamaklı sayının 2022 ile bölümünden kalan
 27. İki Tamkarenin Toplamı
 28. 4. dereceden polinom
 29. Sıralamayı değiştirme sorusu
 30. Sayılar Teorisi Soru $29$
 31. Son üç basamağı aynı olan sayılar
 32. Muhteşem yıl sorusu
 33. İndirgemeli dizinin elemanı olma şartı
 34. Ardışık Karekalanlar
 35. Kare Kalan'ın Öfkesi
 36. En küçük asal kare kalan
 37. $a_n + \sqrt{3}b_n=(1+\sqrt{3})^n$ Dizisi {çözüldü}
 38. İki bilinmeyenli denklem
 39. Sayılar Teorisi Dersleri
 40. 2 bilinmeyenli denklem çözümü
 41. Tamkare sorusu
 42. 10 basamaklı rakamları farklı sayı {çözüldü}
 43. Tam Değerli Bölünebilme Sorusu
 44. Sonsuz Sayıda Asal Sayı Elde Etme
 45. Çarpımları Tamsayı Olan Rasyonel Sayılar
 46. $\frac{a^2+b^2+c^2}{a+b+c}=d$ Denklemi {çözüldü}
 47. $x^2 + y^2=z!$ Denklemi {çözüldü}
 48. 2020 ile tam bölünebilme {çözüldü}
 49. 4 Bilinmeyenli Denklem Sistemi
 50. 3 Bilinmeyenli Denklem Sistemi

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal