View full version: Matematik Eğitimi
1 2 »
 1. Binom Dağılımından Normal Dağılıma 1
 2. Has Olmayan İntegral
 3. Sierpinski Üçgeni - Fraktal - Geometrik Seri
 4. Üçgenin Özel Noktaları
 5. Çemberin Analitiği - Teğet
 6. Kapalı Fonksiyonun Türevi ve Normalin Eğimi
 7. Belirsiz Limitler
 8. Matematik ve Bilim Tarihi - Ömer Hayyam
 9. Üstel Fonksiyon İle İlgili Bir Kavram Yanılgısı
 10. Toplamın Limiti
 11. 1. Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklem
 12. Polya'dan Problem Çözme Üzerine
 13. Argümanlar
 14. 65 ile bölünebilme - Polinom Denklik
 15. Alt Grubun Mertebesi
 16. Üç tam karenin toplamı
 17. İki değişkenli fonksiyonun ekstremumları
 18. Matematik Öğretmenliği Alan Soruları
 19. Kutupsal koordinatlarda eğri
 20. wolfram alpha kullanımı
 21. Kısmi Türev
 22. Grup ve ikili işlem
 23. simetrik grupta fonksiyon sayısı
 24. Sonlu Grup
 25. kısmi sıralama bağıntısı
 26. Lineer Dönüşümün Matris Gösterimi
 27. fermat teoremi
 28. Seri Toplam Eşitliği
 29. Kavram Yanılgısı
 30. Köklü Sayı
 31. İntegral Sorusu
 32. Cisimlerde Hacim ve Uzunluk Bulma
 33. müfredat-program bilgisi
 34. sayma
 35. Program bilgisi
 36. müfredat bilgisi
 37. İki katlı integral
 38. Limit-İntegral Sorusu
 39. Teğet düzlemine paralel düzlem
 40. yüzeyin teğet düzlemi
 41. Alt Vektör Uzayı
 42. halkanın asal ideali
 43. halkanın maksimal ideali
 44. mertebe
 45. grup teorisi
 46. Aykırı iki doğru arasındaki uzaklık
 47. Normal Dağılım
 48. Standart Sapma
 49. 2. mertebeden diferansiyel denklem
 50. kayan çubuğun hızı

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal