View full version: Sayılar Teorisi
1 2 3 4 5 6 7 8 »
 1. $x^3-y^3=xy+61$ denklemi
 2. Sayılar teorisi ile eşitsizliği birleştirme çabaları
 3. $P$ polinomunun karekalanlığı
 4. $a!+2024$ sayısı
 5. Moğolistan MO 2024 #1
 6. $11.$ dereceden polinomun $2024$ ile bölünebilmesi
 7. $ax+by$ formatında yazılamayan sayılar
 8. $n^5+n^4+1=p^k$ diyafont denklemi
 9. 13x + 7y formunda yazılamayan doğal sayı {Çözüldü}
 10. Güvenli Asal Sayılar
 11. $\dfrac{p} {x} +\dfrac{q} {y} =1$ denklemi
 12. $a^n-b^n$ ifadesinin son $k$ basamağı
 13. 2020 AIME Sorusu
 14. 1. aşama seviyesinde bir tamkare sorusu
 15. EKOK ve $e$ sabiti arasındaki ilişki
 16. $2^nk+1$ formatındaki asal sayılar
 17. $qk+1$ formatındaki asal sayılar
 18. $7^n-1$'in asal bölenlerinin sayısı
 19. Aritmetik fonksiyonlar üzerine bazı sorular
 20. $2^n+3^n$'nin asal bölenlerinin sayısı
 21. Dizi elemanlarını bulma
 22. Bulgaristan Güz Matematik Yarışması 2023 - 10.3
 23. $qk+a$ formatındaki asallar
 24. Muhteşem yıl sorusu
 25. Kısmi Toplam ile Seri arasındaki integral ilişkisi
 26. Rasyonel aralık sorusu
 27. 4. dereceden polinom
 28. Alanı Eşit İkizkenar Üçgenler
 29. $4x^3=3y^2+1$ denklemi
 30. Genelleştirilmiş JBMO 2022 #1
 31. S(a x b) = S(a) x S(b) - 9k
 32. Romanya TST 2019 #8 {çözüldü}
 33. Simetrik bölünebilme sorusu
 34. Bölünebilme Problemi
 35. $\dfrac{x}{y}+\dfrac{y}{z}+\dfrac{z}{x}=3$ denklemi
 36. Diyafont Denklemler Çalışma Soruları ($138$ Tane)
 37. Pozitif tamsayıların özel parçalanışları
 38. $3k+1$ formatındaki asal sayılar
 39. $4k+3$ formatındaki asal sayılar
 40. $4k+1$ formatındaki asal sayılar
 41. $3k+2$ formatındaki asal sayılar
 42. Kamp Sonu sınavı Sayılar Teorisi Sorusu
 43. $x!\cdot y!=z!$ eşitliği üzerine
 44. $x!.y!=z!$ eşitliği
 45. Kanada 1983/1 {çözüldü}
 46. Pozitif tamsayıları parçalama
 47. $M_k=\{q\in (0,1]\cap\mathbb Q:$ $q=\dfrac{1}{x_1}+...+\dfrac{1}{x_k}\}$ Kümesi
 48. IMO 1974-3 sorusunun farklı hali
 49. Modülo 1000 içinde mertebesi 4 olan elemanlar
 50. Pisagor Üçlülerinin alternatif ispatı

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal