View full version: Geometri-Teorem ve İspatlar
1 2 »
 1. Pascal Teoremi
 2. Desargues Teoremi
 3. Euler Doğrusu Ne Zaman Bir Kenara Paralel Olur?
 4. Üçgende Yükseklikler ve Diklik Merkezi Üzerine Bir Çalışma
 5. Ortak İki Noktadan Geçen Üç Çember {Çözüldü}
 6. Erdös Mordell Eşitsizliği
 7. Euler'in Dörtgen Teoremi
 8. Stewart Teoreminin Özel Halinin Tersi
 9. Pappus Teoremi
 10. Droz-Farny Doğru Teoremi
 11. Steiner Teoremi / Ortolojik Üçgenler
 12. Pisagor Teoremi'nin İspatları
 13. Üçgenin iç merkezi neden medial üçgenin Nagel noktasıdır?
 14. X(22) Exeter Noktası
 15. Fuss Teoremi
 16. Açılarından biri diğerinin tamsayı katı olan üçgenler için genel bir yorum
 17. X(25) Noktası
 18. Cetvel ve Pergel yardımı ile çizilebilen düzgün çokgenler
 19. Diklik Merkezi (Orthocenter)
 20. Açıortay Uzunluğu
 21. Öklid'in Postülatları ve Elementler Kitabı
 22. Arşimed'in Lemmalar Kitabı
 23. Tucker Çemberi
 24. Taylor Çemberi (Taylor Circle)
 25. Lemoine Doğrusu (Lemoine Line)
 26. Schıffler Noktası
 27. Öklit İç Çarpımı
 28. Anti Paralel
 29. Schörder Noktası
 30. Köşegenleri Dik Kesişen Kirişler Dörtgeni
 31. Viviani Teoremi
 32. x-2x Üçgeni
 33. x-3x Üçgeni
 34. Düzgün Yedigen
 35. Temel Dörtgen Özellikleri
 36. Ortopol
 37. Düzgün Beşgen ve Düzgün Sekizgen Üzerine Formüller
 38. Kenarortaylar Üzerine
 39. Matematik Dünyası Dergisinden
 40. Bevan Noktası
 41. Nagel Noktası
 42. Gergonne Noktası
 43. Conway Çemberi
 44. Johnson Teoremi
 45. Kosnita Noktası
 46. AP=x, BP=y, CP=z verildiğinde Ç(ABC)'nin maks. değeri
 47. Temel Çokgen Özellikleri
 48. Kenarortaysı (Simedyan)
 49. Newton-Gauss doğrusu (Newton-Gauss Line)
 50. İç Teğet Çember Merkezi

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal