View full version: Sayılar Teorisi
1 2 3 4 5 6 7 8 »
 1. Aritmetik fonksiyonlar üzerine bazı sorular
 2. Alanı Eşit İkizkenar Üçgenler
 3. $4x^3=3y^2+1$ denklemi
 4. Genelleştirilmiş JBMO 2022 #1
 5. S(a x b) = S(a) x S(b) - 9k
 6. Romanya TST 2019 #8 {çözüldü}
 7. Simetrik bölünebilme sorusu
 8. Bölünebilme Problemi
 9. $\dfrac{x}{y}+\dfrac{y}{z}+\dfrac{z}{x}=3$ denklemi
 10. Diyafont Denklemler Çalışma Soruları ($138$ Tane)
 11. $qk+1$ formatındaki asal sayılar
 12. Pozitif tamsayıların özel parçalanışları
 13. 13x + 7y formunda yazılamayan doğal sayı (Tam Çözülmedi)
 14. $qk+a$ formatındaki asallar
 15. $3k+1$ formatındaki asal sayılar
 16. $4k+3$ formatındaki asal sayılar
 17. $4k+1$ formatındaki asal sayılar
 18. $3k+2$ formatındaki asal sayılar
 19. Kamp Sonu sınavı Sayılar Teorisi Sorusu
 20. $x!\cdot y!=z!$ eşitliği üzerine
 21. $x!.y!=z!$ eşitliği
 22. Kanada 1983/1 {çözüldü}
 23. Pozitif tamsayıları parçalama
 24. $M_k=\{q\in (0,1]\cap\mathbb Q:$ $q=\dfrac{1}{x_1}+...+\dfrac{1}{x_k}\}$ Kümesi
 25. IMO 1974-3 sorusunun farklı hali
 26. Modülo 1000 içinde mertebesi 4 olan elemanlar
 27. Pisagor Üçlülerinin alternatif ispatı
 28. $\dfrac{1}{p}=\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}$ Eşitliği
 29. Pozitif Bölenlerin Çarpımı
 30. n(n+1)(n+2)(n+3)=m(m+1)(m+2)=t(t+1) Diophantine Denklemi {Çözüldü}
 31. n(n+1)(n+2)=m(m+1) Diophantine Denklemi
 32. Sonlu toplam hesaplamada Ters-Düz metodu
 33. Fermat'ın bir sorusu
 34. Tamkare sorusu - 2
 35. Eliptik Türdeki Diophantine Denklemi
 36. $\cos{t}$'yi ne zaman hesaplayabiliriz?
 37. Kummer Toplamı
 38. British Mathematical Olympiad 1998, Pr3
 39. Wolstenholme Asalları
 40. Fermat asalları
 41. 899 ile bölümden kalan
 42. Asal $p^4 - 35p^3$ $+ 365p^2 - 1225p + 1259$ {çözüldü}
 43. n basamaklı n ile bölünebilen sayılar
 44. Ardışık Karekalanlar
 45. 2022 basamaklı sayının 2022 ile bölümünden kalan
 46. İki Tamkarenin Toplamı
 47. 4. dereceden polinom
 48. Sıralamayı değiştirme sorusu
 49. Sayılar Teorisi Soru $29$
 50. Son üç basamağı aynı olan sayılar

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal