View full version: Geometri-Teorem ve İspatlar
1 2 »
 1. Üçgende Yükseklikler ve Diklik Merkezi Üzerine Bir Çalışma
 2. Ortak İki Noktadan Geçen Üç Çember {Çözüldü}
 3. Erdös Mordell Eşitsizliği
 4. Euler'in Dörtgen Teoremi
 5. Stewart Teoreminin Özel Halinin Tersi
 6. Pappus Teoremi
 7. Droz-Farny Doğru Teoremi
 8. Steiner Teoremi / Ortolojik Üçgenler
 9. Pisagor Teoremi'nin İspatları
 10. Üçgenin iç merkezi neden medial üçgenin Nagel noktasıdır?
 11. X(22) Exeter Noktası
 12. Fuss Teoremi
 13. Açılarından biri diğerinin tamsayı katı olan üçgenler için genel bir yorum
 14. X(25) Noktası
 15. Cetvel ve Pergel yardımı ile çizilebilen düzgün çokgenler
 16. Diklik Merkezi (Orthocenter)
 17. Açıortay Uzunluğu
 18. Öklid'in Postülatları ve Elementler Kitabı
 19. Arşimed'in Lemmalar Kitabı
 20. Tucker Çemberi
 21. Taylor Çemberi (Taylor Circle)
 22. Lemoine Doğrusu (Lemoine Line)
 23. Schıffler Noktası
 24. Öklit İç Çarpımı
 25. Desargues Teoremi
 26. Anti Paralel
 27. Schörder Noktası
 28. Köşegenleri Dik Kesişen Kirişler Dörtgeni
 29. Viviani Teoremi
 30. x-2x Üçgeni
 31. x-3x Üçgeni
 32. Düzgün Yedigen
 33. Temel Dörtgen Özellikleri
 34. Ortopol
 35. Düzgün Beşgen ve Düzgün Sekizgen Üzerine Formüller
 36. Kenarortaylar Üzerine
 37. Matematik Dünyası Dergisinden
 38. Bevan Noktası
 39. Nagel Noktası
 40. Gergonne Noktası
 41. Conway Çemberi
 42. Johnson Teoremi
 43. Kosnita Noktası
 44. AP=x, BP=y, CP=z verildiğinde Ç(ABC)'nin maks. değeri
 45. Temel Çokgen Özellikleri
 46. Kenarortaysı (Simedyan)
 47. Newton-Gauss doğrusu (Newton-Gauss Line)
 48. İç Teğet Çember Merkezi
 49. $h_{a}<n_{a}<V{_a}$ Eşitsizliğine Kanıt
 50. Carnot Teoremi

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal