View full version: Analiz-Cebir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
 1. $\frac{1}{(y+z) x^4} + \frac{1}{(x+z) y^4} + \frac{1}{(y+x) z^4}\geq\frac{3}{2}$
 2. Polinomun köklerinin 5. kuvvetler toplamı {Çözüldü}
 3. EŞİTSİZLİK $52$
 4. Homojen Olmayan Bir Eşitsizlik
 5. Fonksiyonun köklerinin ilginç örüntüsü
 6. Pozitif Tam Sayıların Kuvvetler Toplamı
 7. Polinomlar için pell denklemi
 8. $a^3+b^3+c^3=5abc$ denkleminin çözümleri
 9. $\mathbb{Z}[\omega]$ neden UFD'dir?
 10. İndirgemeli dizi ve trigonometri
 11. $x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1$ indirgenemezlik
 12. Logaritmalı Eşitsizlik (Tübitak Lise 1. Aşama/1995 11. Soru)
 13. Özel Bir Eşitsizlik
 14. Polinom Bölmesi - Siklotomik Polinom {çözüldü}
 15. Putnam 2001 Polinom Denklem {çözüldü}
 16. Diferansiyel denklemler
 17. POLİNOM {çözüldü}
 18. $\frac{3a^2+b^2}{a+b}$ Dairesel Eşitsizliği
 19. İrrasyonel Sayının Varlığı
 20. Kardinalite ve Sayılabilir Kümeler
 21. Fonksiyonel Denklem - 2009 Antalya 2009 1. Aşama Sınavı'dan
 22. Tam Değer Fonksiyonu Eşitliği
 23. ANALİZ PROBLEMİ KARMAŞIK SAYI
 24. ANALİZ-FAKTÖRİYELLİ TOPLAM PROBLEMİ {çözüldü}
 25. Genelleştirilmiş Dirichlet İntegrali
 26. Sinüs Açılımı
 27. cos 2pi/n rasyonel
 28. Tamdeğerli Sonsuz Toplam
 29. 5. Dereceden Polinomun Büküm Noktaları
 30. Yay uzunluğu ve Alan, MATYC Pr 134 {çözüldü}
 31. Crux 1975 Problem 8 - 9 - Yakınsak Diziler {çözüldü}
 32. Crux 1975 Problem 7 - Polinom {çözüldü}
 33. Crux 1975 Problem 1 - Newton'ın İnek Problemi {çözüldü}
 34. f integrallenebilir iken |f| integrallenebilirdir {çözüldü}
 35. İntegraller İçin Üçgen Eşitsizliği {çözüldü}
 36. Trigonometrik Sonsuz Toplam Sorusu
 37. Artan Fonksiyonlar İçin Young Eşitsizliği {çözüldü}
 38. Young Eşitsizliği {çözüldü}
 39. İndirgemeli Dizi {çözüldü}
 40. $(\sqrt{61}+1)^{61}-(\sqrt{61}-1)^{61}$ sayısının birler basamağı {çözüldü}
 41. Kuvvet serisinde tam kare katsayılar {çözüldü}
 42. $x^3-4x+1=0$ denkleminin en az bir gerçel kökü vardır {çözüldü}
 43. Virgülden sonraki 1000. basamak {çözüldü}
 44. Deney Tüpüne (Erlenmayere) Sabit Hızla Akan Su {çözüldü}
 45. n değişkenli bir eşitsizlik {çözüldü}
 46. Polinom olur
 47. Asal Sayılar ve Sonsuz Toplam
 48. Tam Değer Fonksiyonu İçeren Bir Denklem
 49. Kesirli Kısmın İntegrali - 3
 50. Polinom Denklemleri ve Denklem Sistemleri Üzerine

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal