View full version: Matematik Eğitimi
1
 1. Polya'dan Problem Çözme Üzerine
 2. Argümanlar
 3. 65 ile bölünebilme - Polinom Denklik
 4. Alt Grubun Mertebesi
 5. Üç tam karenin toplamı
 6. İki değişkenli fonksiyonun ekstremumları
 7. Matematik Öğretmenliği Alan Soruları
 8. Kutupsal koordinatlarda eğri
 9. wolfram alpha kullanımı
 10. Kısmi Türev
 11. Grup ve ikili işlem
 12. simetrik grupta fonksiyon sayısı
 13. Sonlu Grup
 14. kısmi sıralama bağıntısı
 15. Lineer Dönüşümün Matris Gösterimi
 16. fermat teoremi
 17. Seri Toplam Eşitliği
 18. Kavram Yanılgısı
 19. Köklü Sayı
 20. İntegral Sorusu
 21. Cisimlerde Hacim ve Uzunluk Bulma
 22. müfredat-program bilgisi
 23. sayma
 24. Program bilgisi
 25. müfredat bilgisi
 26. İki katlı integral
 27. Limit-İntegral Sorusu
 28. Teğet düzlemine paralel düzlem
 29. yüzeyin teğet düzlemi
 30. Alt Vektör Uzayı
 31. halkanın asal ideali
 32. halkanın maksimal ideali
 33. mertebe
 34. grup teorisi
 35. Aykırı iki doğru arasındaki uzaklık
 36. Normal Dağılım
 37. Standart Sapma
 38. 2. mertebeden diferansiyel denklem
 39. kayan çubuğun hızı
 40. beklenen değer
 41. Nüfus değişim hızı
 42. Kürenin erime hızı
 43. Düzensiz Diziliş
 44. Geometrik Anlama Düzeyi
 45. Öğretim Yöntem ve Teknikleri
 46. permütasyon fonksiyonunun bileşkesi
 47. Matematik Alan Sınavı Sorusu Yazma
 48. Van Hiele Geometrik Anlama Düzeyleri ve Geometri Problemimiz

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal