View full version: Matematik Eğitimi
1
 1. Argümanlar
 2. 65 ile bölünebilme - Polinom Denklik
 3. Alt Grubun Mertebesi
 4. Üç tam karenin toplamı
 5. İki değişkenli fonksiyonun ekstremumları
 6. Matematik Öğretmenliği Alan Soruları
 7. Kutupsal koordinatlarda eğri
 8. wolfram alpha kullanımı
 9. Kısmi Türev
 10. Grup ve ikili işlem
 11. simetrik grupta fonksiyon sayısı
 12. Sonlu Grup
 13. kısmi sıralama bağıntısı
 14. Lineer Dönüşümün Matris Gösterimi
 15. fermat teoremi
 16. Seri Toplam Eşitliği
 17. Kavram Yanılgısı
 18. Köklü Sayı
 19. İntegral Sorusu
 20. Cisimlerde Hacim ve Uzunluk Bulma
 21. müfredat-program bilgisi
 22. sayma
 23. Program bilgisi
 24. müfredat bilgisi
 25. İki katlı integral
 26. Limit-İntegral Sorusu
 27. Teğet düzlemine paralel düzlem
 28. yüzeyin teğet düzlemi
 29. Alt Vektör Uzayı
 30. halkanın asal ideali
 31. halkanın maksimal ideali
 32. mertebe
 33. grup teorisi
 34. Aykırı iki doğru arasındaki uzaklık
 35. Normal Dağılım
 36. Standart Sapma
 37. 2. mertebeden diferansiyel denklem
 38. kayan çubuğun hızı
 39. beklenen değer
 40. Nüfus değişim hızı
 41. Kürenin erime hızı
 42. Düzensiz Diziliş
 43. Geometrik Anlama Düzeyi
 44. Öğretim Yöntem ve Teknikleri
 45. permütasyon fonksiyonunun bileşkesi
 46. Matematik Alan Sınavı Sorusu Yazma
 47. Van Hiele Geometrik Anlama Düzeyleri ve Geometri Problemimiz

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal