View full version: Sayılar Teorisi
1 2 3 4 5 6 7 »
 1. British Mathematical Olympiad 1998, Pr3
 2. Wolstenholme Asalları
 3. Fermat asalları
 4. Diyafont Denklemler Çalışma Soruları ($138$ Tane)
 5. 899 ile bölümden kalan
 6. Asal $p^4 - 35p^3$ $+ 365p^2 - 1225p + 1259$
 7. n basamaklı n ile bölünebilen sayılar
 8. Ardışık Karekalanlar
 9. 2022 basamaklı sayının 2022 ile bölümünden kalan
 10. İki Tamkarenin Toplamı
 11. 4. dereceden polinom
 12. Sıralamayı değiştirme sorusu
 13. Sayılar Teorisi Soru $29$
 14. Son üç basamağı aynı olan sayılar
 15. Muhteşem yıl sorusu
 16. İndirgemeli dizinin elemanı olma şartı
 17. Ardışık Karekalanlar
 18. Kare Kalan'ın Öfkesi
 19. En küçük asal kare kalan
 20. $a_n + \sqrt{3}b_n=(1+\sqrt{3})^n$ Dizisi {çözüldü}
 21. İki bilinmeyenli denklem
 22. Sayılar Teorisi Dersleri
 23. 2 bilinmeyenli denklem çözümü
 24. Tamkare sorusu
 25. 10 basamaklı rakamları farklı sayı {çözüldü}
 26. Tam Değerli Bölünebilme Sorusu
 27. Sonsuz Sayıda Asal Sayı Elde Etme
 28. Çarpımları Tamsayı Olan Rasyonel Sayılar
 29. $\frac{a^2+b^2+c^2}{a+b+c}=d$ Denklemi {çözüldü}
 30. $x^2 + y^2=z!$ Denklemi {çözüldü}
 31. 2020 ile tam bölünebilme {çözüldü}
 32. 4 Bilinmeyenli Denklem Sistemi
 33. 3 Bilinmeyenli Denklem Sistemi
 34. Üçüncü Dereceden Polinomun Tamkare Olma Durumu
 35. Toplamları Tamsayı Olan Rasyonel Sayılar
 36. En fazla tam kare terim sayısı {çözüldü}
 37. m|126000 ve m nin bölenleri {çözüldü}
 38. Rusya 1991 Diofant Denklemi {çözüldü}
 39. $x^3 +y^3 +2xy^2=355$ Denklemi {çözüldü}
 40. $x^2 + y^2 + 21z =560$ Denklemi {çözüldü}
 41. 2020 yi iki tam kare toplamı olarak yazma {çözüldü}
 42. 2020 yi iki tam kare farkı olarak yazma {çözüldü}
 43. Crux 1975 Problem 25 {çözüldü}
 44. Crux 1975 Problem 26 {çözüldü}
 45. $2019^8 +1$ sayısının en küçük tek asal böleni {çözüldü}
 46. Güzel bir diyafont denklem sorusu
 47. 3. dereceden 3 bilinmeyenli diyafont denklem
 48. $n^{60}+1$ sayılarının en küçük asal bölenleri {çözüldü}
 49. obeb kavramı (a,b)=(a+b,a-b) ne zaman sağlanır? {çözüldü}
 50. obeb kavramı (a,b)=(a+b,a) eşitliği {çözüldü}

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal