View full version: Geometri-Teorem ve İspatlar
1 2 »
 1. Stewart Teoreminin Özel Halinin Tersi
 2. Pappus Teoremi
 3. Droz-Farny Doğru Teoremi
 4. Steiner Teoremi / Ortolojik Üçgenler
 5. Pisagor Teoremi'nin İspatları
 6. Üçgenin iç merkezi neden medial üçgenin Nagel noktasıdır?
 7. X(22) Exeter Noktası
 8. Fuss Teoremi
 9. Açılarından biri diğerinin tamsayı katı olan üçgenler için genel bir yorum
 10. X(25) Noktası
 11. Ortak İki Noktadan Geçen Üç Çember {Çözüldü}
 12. Cetvel ve Pergel yardımı ile çizilebilen düzgün çokgenler
 13. Diklik Merkezi (Orthocenter)
 14. Açıortay Uzunluğu
 15. Öklid'in Postülatları ve Elementler Kitabı
 16. Arşimed'in Lemmalar Kitabı
 17. Tucker Çemberi
 18. Taylor Çemberi (Taylor Circle)
 19. Lemoine Doğrusu (Lemoine Line)
 20. Schıffler Noktası
 21. Öklit İç Çarpımı
 22. Desargues Teoremi
 23. Anti Paralel
 24. Schörder Noktası
 25. Köşegenleri Dik Kesişen Kirişler Dörtgeni
 26. Viviani Teoremi
 27. x-2x Üçgeni
 28. x-3x Üçgeni
 29. Düzgün Yedigen
 30. Temel Dörtgen Özellikleri
 31. Ortopol
 32. Düzgün Beşgen ve Düzgün Sekizgen Üzerine Formüller
 33. Kenarortaylar Üzerine
 34. Matematik Dünyası Dergisinden
 35. Bevan Noktası
 36. Nagel Noktası
 37. Gergonne Noktası
 38. Conway Çemberi
 39. Johnson Teoremi
 40. Kosnita Noktası
 41. AP=x, BP=y, CP=z verildiğinde Ç(ABC)'nin maks. değeri
 42. Temel Çokgen Özellikleri
 43. Kenarortaysı (Simedyan)
 44. Newton-Gauss doğrusu (Newton-Gauss Line)
 45. İç Teğet Çember Merkezi
 46. $h_{a}<n_{a}<V{_a}$ Eşitsizliğine Kanıt
 47. Carnot Teoremi
 48. yollar toplamı
 49. Dörtgenlerde Van Aubel Teoremi
 50. Michel Noktası

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal