View full version: Cebir-Teorem ve İspatlar
1
 1. $\sqrt{n}$ nin irrasyonelliği
 2. Zeta ve Dirichlet Eta Arasındaki İlişki ve Birkaç Örneği
 3. Lehmer'in Bir Sonucunun Geometrik İspatı
 4. Harmonik Seri
 5. Hermite-Hadamard İntegral Eşitsizliği'nin Geometrik Yorumu
 6. Descartes'in İşaret Kuralı
 7. Galois Teorisi-Ders notu
 8. Zincir Kuralı
 9. Gauss toplamı ispatı
 10. Limit alma yöntemleri
 11. İntegral alma yöntemleri
 12. Zsigmondy'nin Teoremi
 13. köklü sayı
 14. İç Noktalar Kümesi
 15. temel ispat yöntemleriyle ilgili sorular
 16. Cauchy-Schwarz İntegral Eşitsizliği
 17. asal sayıların sonsuzluğu üzerine
 18. çarpımsal terslerinin toplamı 1 olan tam sayılarla kurulan diyafont denklemler
 19. trigonometrik fonksiyonların seri açılımları
 20. Tam değer
 21. Parabolün Köklerinden Çizilen Teğetler
 22. Denklem Sistemlerini Şeker Dağıtarak Çözmeye Çalışmak
 23. çift katlı integral
 24. Wilson Teoremi
 25. asallık
 26. asal sayılar
 27. Parabole Orijinden Teğetler
 28. Eşlenik Kök Teoremi
 29. bereketli sayı
 30. Asoriel
 31. sıfır polinomu
 32. binom açılımı ile ilgili formüller
 33. Hint Metoduyla Tamkare Yapma
 34. Self İnvers Fonksiyonlar ve Involüsyon
 35. n! sayısının sonundaki sıfırlar
 36. Ters fonksiyonun Türevi
 37. karesel-aritmetik-geometrik-harmonik ortalmalar
 38. Tamdeğer Bazı Teoremler

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal