View full version: Cebir-Teorem ve İspatlar
1
 1. karesel-aritmetik-geometrik-harmonik ortalmalar
 2. $\sqrt{n}$ nin irrasyonelliği
 3. Eisenstein Kriteri
 4. Zeta ve Dirichlet Eta Arasındaki İlişki ve Birkaç Örneği
 5. Lehmer'in Bir Sonucunun Geometrik İspatı
 6. Harmonik Seri
 7. Hermite-Hadamard İntegral Eşitsizliği'nin Geometrik Yorumu
 8. Descartes'in İşaret Kuralı
 9. Galois Teorisi-Ders notu
 10. Zincir Kuralı
 11. Gauss toplamı ispatı
 12. Limit alma yöntemleri
 13. İntegral alma yöntemleri
 14. Zsigmondy'nin Teoremi
 15. köklü sayı
 16. İç Noktalar Kümesi
 17. temel ispat yöntemleriyle ilgili sorular
 18. Cauchy-Schwarz İntegral Eşitsizliği
 19. asal sayıların sonsuzluğu üzerine
 20. çarpımsal terslerinin toplamı 1 olan tam sayılarla kurulan diyafont denklemler
 21. trigonometrik fonksiyonların seri açılımları
 22. Tam değer
 23. Parabolün Köklerinden Çizilen Teğetler
 24. Denklem Sistemlerini Şeker Dağıtarak Çözmeye Çalışmak
 25. çift katlı integral
 26. Wilson Teoremi
 27. asallık
 28. asal sayılar
 29. Parabole Orijinden Teğetler
 30. Eşlenik Kök Teoremi
 31. bereketli sayı
 32. Asoriel
 33. sıfır polinomu
 34. binom açılımı ile ilgili formüller
 35. Hint Metoduyla Tamkare Yapma
 36. Self İnvers Fonksiyonlar ve Involüsyon
 37. n! sayısının sonundaki sıfırlar
 38. Ters fonksiyonun Türevi
 39. Tamdeğer Bazı Teoremler

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal