1
$O$ merkezli bir çembere dışındaki bir $A$ noktasından çizilen teğetler çembere $B$ ve $C$ noktalarında değiyor. $[BD]$ doğru parçası çemberin bir çapı olmak üzere, $CD$ doğrusu, $AB$ doğrusunu $E$ noktasında kesiyor. $AD$ ve $OE$ doğrularının kesişme noktası $F$ ise, $|AF|/|FD|$ oranını bulunuz.


2
Yan yana $n$ birim kareden oluşan bir şeritin her birim karesine başlangıçta $0$ veya $1$ yazılmıştır. Her adımda, kendisinde $0$ ve kendine
bitişik tek bir karede $1$ yazılı olan karelerdeki sayılar silinerek yerlerine $1$; diğer karelerdeki sayılar da silinerek yerlerine $0$ yazılıyor.
$n$ nin hangi değerleri için, başlangıçtaki $0$ ve $1$ ler nasıl yerleştirilmişolursa olsun, sonlu sayıda adım sonucunda bütün sayıların $0$ olacağını belirleyiniz.


3
$n$ tam sayısının tam olarak altı tane pozitif böleni vardır ve bunlar sırasıyla, $1<a<b<c<d<n$ dir. $k=a-1$ olmak üzere, $n$ nin yukarıda $k$ inci sırada geçen böleni, $(1+a+b)b$ sayısına eşitse, $n$ sayısının alabileceği tüm değerleri bulunuz.Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal