1
$24$ ardışık pozitif tamsayı arasında en çok kaç asal sayı bulunabilir?


2
$(x^2-y)(y^2-x)+(x+y)^3=1$ ve $xy=1$ olan tüm $x,y$ gerçellerini bulunuz.


3
$m+n=23k$  ve  $m+kn=2015$

eşitliğini sağlayan kaç $(m,n,k)$ pozitif tamsayı üçlüsü vardır?4
Arkadaslar kitabin çözümü dogru mu?
Yorumlarınız için şimdiden  teşekkür ederim.


5
İlgilenen arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum.


6
A={1,2,3,4,5}  den B={a,b,c,d,e,f}  ye  f (1)=a
Olacak sekilde görüntü kümesi 3 elemanlı olan
Kaç tane fonksiyon tanımlanabilir.


7
$A=(\dfrac{1}{\sqrt{3}-1}+\dfrac{\sqrt{7}+2\sqrt{2}+3}{\sqrt{7}+2\sqrt{2}+\sqrt{21}+2\sqrt{6}+\sqrt{27}+3})^8$ olduğuna göre $A$ Kaçtır?

$
\qquad{a)}\ 82
\qquad{b)}\ 81
\qquad{c)}\ 80
\qquad{d)}\ 0
\qquad{e)}\ 1
$


8
Yardimci olan arkadaşlara teşekkür ederim.


9
$\lim _{n\to \infty }\left(\frac{\sum _{k=1}^n\:e^{\frac{k}{n}}}{n}\right)$


10
$\lim _{n\to \infty }\left(\sqrt{1+2\sqrt{1+3\sqrt{1+4\sqrt{1+...\left(n-1\sqrt{n+1}\right)}}}}\right)$


11
$\lim _{n\to \infty }\left(1+\frac{1}{n!}\right)^{2n}$


12
$\lim _{n\to \infty }\sqrt[n]{n^e+e^n}$


13
Uğraşan arkadaşlara teşekkür ederim.


14
Yardım için teşekkürler


15
Bir okuldaki öğrencilerin  %35 inin epilepsi hastası olduğu tespit edilmiştir. Bu okuldan rastgele 8 öğrenci seçiliyor.  5 nin epilepsi hastası olma olasılığı kaçtır?17
P  4. Dereceden bir polinomdur.P  polinomunun katsayıları  kümesi  {0,2,4,6} olduğuna göre kaç farklı P polinomu  yazılabilir.


18
Sabit olmayan gerçel katsayılı bir $P(x)$ polinomunun tüm kökleri gerçel sayıdır.
$(P(x))^2=P(Q(x))$ eşitliğini her $x$ gerçel sayısı için sağlayan
gerçel katsayılı bir $Q(x)$ polinomu bulunuyorsa
$P(x)$ polinomunun en fazla kaç farklı kökü vardır?
$A)0$   $B)1$ $C)2$  $D)3$  $E)4$


19
Bir $n$ sayısına eğer $5n=3p+q$ şekilde $p,q$ asalları bulunabiliyorsa rasal sayı diyelim.
$$(l+3).(m+5).(m+23)=3^n$$
olacak şekilde kaç $(l,m)$ rasal sayı ikilisi vardır?


20
Yardimci olan arkadaşlara  şimdiden teşekkürler


21
Merhaba
Fotografta x=-1 olmaz demiş, neden olmuyor ? 4 olabiliyorsa -1 neden olmasın
Bunun nedenini anlayamadım
-1 koyunca sağlıyor çünkü
İyi günler


22
Şimdiden teşekkür ederim.


23
$tanx+tany=10$ ve $cotx+coty=15$ ise $tan(x+y)$ kaçtır?


24
$b$ ve $c$ rasyonel sayılar olmak üzere $x^2+bx+c=0$ denkleminin bir kökü $cos^222.5$ olduğuna göre $c$ kaçtır?


25
Açıları $A,B,C$ olan $ABC$ üçgeninde $3sinA+4cosB=6,4sinB+3cosA=1$ olduğuna göre, $C$ açısı kaç derecedir?


26
$$sinx+cosx=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$$
denkleminin $[0,2\pi )$ aralığında kaç çözümü vardır?


27
$3\cot^2x+8\cot x+3=0$ denklemini sağlayan $[0,2\pi] $aralığındaki $x$ değerleri toplamı nedir?


28
$K$ sayısı $xyz$ biçiminde üç basamaklı bir sayıdır. $K$ sayısının karesi ve küpü ve ... ve $n.$ kuvveti alındığında elde edilen sayının son üç basamağı yine $K=xyz$ sayısıdır. Yani

$$(xyz)^2=\dots xyz $$ $$(xyz)^3=\dots xyz $$ $$ \vdots $$ $$(xyz)^n=\dots xyz $$
şeklindedir. Bu durumu gerçekleyen en büyük üç basamaklı $K$ sayısı $K_1$, en küçük üç basamaklı $K$ sayısı $K_2$ dir.

Buna göre $K_1 - K_2$ kaçtır?

$ \textbf{a)}\ 232 \qquad\textbf{b)}\ 242  \qquad\textbf{c)}\ 249 \qquad\textbf{d)}\ 256 \qquad\textbf{e)}\ 264 $


Notlar:
1. Sorunun kaynağı Merkez Yay. TYT Soru Bankası.
2. Sorunun orijinalinde VE bağlaçları yerine VEYA bağlaçları kullanılmıştır. Biz VE bağlacı kullanarak soruyu düzelttik. Böylece seçeneklerdeki sayılardan birine ulaşmak mümkündür. VEYA bağlacı kullanılırsa en az bir $n$ için istenen eşitliğin sağlanması yeterli olur. Euler $\phi$ fonksiyonunu kullanalım. $\phi (1000)=400$ olduğundan $K_1=999$, $K_2=101$ için $999^{401} \equiv 999 \pmod{1000}$, $101^{401} \equiv 101 \pmod{1000} $ olup $K_1 - K_2 = 999-101=898$ elde edilirdi.


29
ABC üçgensel bölge . IBCI=8, IABI=IACI=5 veriliyor. A noktasinda bulunan bir futbol topuna vurulduktan sonra, top sabit hızla B noktasına saatte 5 km hızla, C noktasına sabit hızla saatte 7 km hızla yaklaşmaktadır. Buna göre topun sabit hızı saatte kaç kilometre olur? (Görsel de bir kale direği verilmiş yer kaplamasın diye eklemedim) Teşekkür ederim.


30
5 gün çalışıp 3 gün dinlenen ali 6 gün çalışıp 1 gün dinlenen abisi 365 günlük bir yıl içinde en fazla kaç gün birlikte dinlenir
12   13    14     20     21


31
ilk  8  asal sayı arasından herhangi ikisi seçiliyor.Seçilen bu asal sayıların  karelerinin farkının yine bir asal sayı olma olasılığı kaçtır?
cevap  1/56  mı 1/28  mi olur.


32
$x^2+x+1=0$ olduğuna göre ;
$$\left(x+\frac{1}{x}\right)+\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)+\left(x^3+\frac{1}{x^3}\right)+...+\left(x^{10}+\frac{1}{x^{10}}\right)$$
toplamı kaçtır?


33
$a \neq b$ sayıları ve $k=\dfrac{a(b+1)}{b+2}=\dfrac{b(a+1)}{a+2}$ eşitliği verilmiş olsun. Buna göre $k$ kaçtır?


34
$a,b,c,d,e$ sayıları aşağıdaki sayılar olmak üzere;

$a=\left(4-\dfrac{2}{7} \right) \left(5-\dfrac{2}{13} \right)\left(1-\dfrac{4}{9} \right)$

$b=\sqrt{23}+2\sqrt{6}$

$c=2^{-3}.3^4$

$d=\sqrt[3]{\dfrac{2.7!}{10}}$

Bu sayıları büyükten küçüğe sıralarsak sondan $2.$ sayı kaç olur?


35
Aşağıdaki kareli zeminde verilen $ABC$ üçgensel bölgesinin dışındaki noktalardan herhangi üç tanesi rastgele seçiliyor. Seçilen noktaların bir üçgen oluşturduğu bilindiğine göre, oluşturulan üçgenin alanının $ABC$ üçgeninin alanına eşit olma olasılığı kaçtır?


36
Uğraşan arkadaşlara teşekkür ederim.

Soru: $|BC|=10$ ve $m(\widehat{BAC})=60^\circ $ olan bir $ABC$ üçgeninin alanı en fazla kaç olabilir?Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal