View full version: Cebir-Teorem ve İspatlar
1
 1. Harmonik Seri
 2. Hermite-Hadamard İntegral Eşitsizliği'nin Geometrik Yorumu
 3. Descartes'in İşaret Kuralı
 4. Galois Teorisi-Ders notu
 5. Zincir Kuralı
 6. Gauss toplamı ispatı
 7. Sylvester Teoremi
 8. Limit alma yöntemleri
 9. İntegral alma yöntemleri
 10. Zsigmondy'nin Teoremi
 11. köklü sayı
 12. İç Noktalar Kümesi
 13. temel ispat yöntemleriyle ilgili sorular
 14. Cauchy-Schwarz İntegral Eşitsizliği
 15. asal sayıların sonsuzluğu üzerine
 16. çarpımsal terslerinin toplamı 1 olan tam sayılarla kurulan diyafont denklemler
 17. trigonometrik fonksiyonların seri açılımları
 18. Tam değer
 19. Parabolün Köklerinden Çizilen Teğetler
 20. Denklem Sistemlerini Şeker Dağıtarak Çözmeye Çalışmak
 21. çift katlı integral
 22. Wilson Teoremi
 23. asallık
 24. asal sayılar
 25. Parabole Orijinden Teğetler
 26. Eşlenik Kök Teoremi
 27. bereketli sayı
 28. Asoriel
 29. sıfır polinomu
 30. binom açılımı ile ilgili formüller
 31. Hint Metoduyla Tamkare Yapma
 32. Self İnvers Fonksiyonlar ve Involüsyon
 33. n! sayısının sonundaki sıfırlar
 34. Ters fonksiyonun Türevi
 35. karesel-aritmetik-geometrik-harmonik ortalmalar
 36. Tamdeğer Bazı Teoremler

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal