View full version: Matematik Eğitimi
1
 1. Üç tam karenin toplamı
 2. İki değişkenli fonksiyonun ekstremumları
 3. Matematik Öğretmenliği Alan Soruları
 4. Kutupsal koordinatlarda eğri
 5. wolfram alpha kullanımı
 6. Kısmi Türev
 7. Grup ve ikili işlem
 8. simetrik grupta fonksiyon sayısı
 9. Sonlu Grup
 10. kısmi sıralama bağıntısı
 11. Lineer Dönüşümün Matris Gösterimi
 12. fermat teoremi
 13. Seri Toplam Eşitliği
 14. Kavram Yanılgısı
 15. Köklü Sayı
 16. İntegral Sorusu
 17. Cisimlerde Hacim ve Uzunluk Bulma
 18. müfredat-program bilgisi
 19. sayma
 20. Program bilgisi
 21. müfredat bilgisi
 22. İki katlı integral
 23. Limit-İntegral Sorusu
 24. Teğet düzlemine paralel düzlem
 25. yüzeyin teğet düzlemi
 26. Alt Vektör Uzayı
 27. halkanın asal ideali
 28. halkanın maksimal ideali
 29. mertebe
 30. grup teorisi
 31. Aykırı iki doğru arasındaki uzaklık
 32. Normal Dağılım
 33. Standart Sapma
 34. 2. mertebeden diferansiyel denklem
 35. kayan çubuğun hızı
 36. beklenen değer
 37. Nüfus değişim hızı
 38. Kürenin erime hızı
 39. Düzensiz Diziliş
 40. Geometrik Anlama Düzeyi
 41. Öğretim Yöntem ve Teknikleri
 42. permütasyon fonksiyonunun bileşkesi
 43. Matematik Alan Sınavı Sorusu Yazma
 44. Van Hiele Geometrik Anlama Düzeyleri ve Geometri Problemimiz

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal