View full version: Matematik Eğitimi
1
 1. Alt Grubun Mertebesi
 2. Üç tam karenin toplamı
 3. İki değişkenli fonksiyonun ekstremumları
 4. Matematik Öğretmenliği Alan Soruları
 5. Kutupsal koordinatlarda eğri
 6. wolfram alpha kullanımı
 7. Kısmi Türev
 8. Grup ve ikili işlem
 9. simetrik grupta fonksiyon sayısı
 10. Sonlu Grup
 11. kısmi sıralama bağıntısı
 12. Lineer Dönüşümün Matris Gösterimi
 13. fermat teoremi
 14. Seri Toplam Eşitliği
 15. Kavram Yanılgısı
 16. Köklü Sayı
 17. İntegral Sorusu
 18. Cisimlerde Hacim ve Uzunluk Bulma
 19. müfredat-program bilgisi
 20. sayma
 21. Program bilgisi
 22. müfredat bilgisi
 23. İki katlı integral
 24. Limit-İntegral Sorusu
 25. Teğet düzlemine paralel düzlem
 26. yüzeyin teğet düzlemi
 27. Alt Vektör Uzayı
 28. halkanın asal ideali
 29. halkanın maksimal ideali
 30. mertebe
 31. grup teorisi
 32. Aykırı iki doğru arasındaki uzaklık
 33. Normal Dağılım
 34. Standart Sapma
 35. 2. mertebeden diferansiyel denklem
 36. kayan çubuğun hızı
 37. beklenen değer
 38. Nüfus değişim hızı
 39. Kürenin erime hızı
 40. Düzensiz Diziliş
 41. Geometrik Anlama Düzeyi
 42. Öğretim Yöntem ve Teknikleri
 43. permütasyon fonksiyonunun bileşkesi
 44. Matematik Alan Sınavı Sorusu Yazma
 45. Van Hiele Geometrik Anlama Düzeyleri ve Geometri Problemimiz

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal