View full version: Matematik Eğitimi
1
 1. Matematik Öğretmenliği Alan Soruları
 2. Kutupsal koordinatlarda eğri
 3. wolfram alpha kullanımı
 4. Kısmi Türev
 5. Grup ve ikili işlem
 6. simetrik grupta fonksiyon sayısı
 7. Sonlu Grup
 8. kısmi sıralama bağıntısı
 9. ÖABT videolarım
 10. Lineer Dönüşümün Matris Gösterimi
 11. fermat teoremi
 12. Seri Toplam Eşitliği
 13. Kavram Yanılgısı
 14. Köklü Sayı
 15. İntegral Sorusu
 16. Cisimlerde Hacim ve Uzunluk Bulma
 17. müfredat-program bilgisi
 18. sayma
 19. Program bilgisi
 20. müfredat bilgisi
 21. İki katlı integral
 22. Limit-İntegral Sorusu
 23. Teğet düzlemine paralel düzlem
 24. yüzeyin teğet düzlemi
 25. Alt Vektör Uzayı
 26. halkanın asal ideali
 27. halkanın maksimal ideali
 28. mertebe
 29. grup teorisi
 30. Aykırı iki doğru arasındaki uzaklık
 31. Normal Dağılım
 32. Standart Sapma
 33. 2. mertebeden diferansiyel denklem
 34. kayan çubuğun hızı
 35. beklenen değer
 36. Nüfus değişim hızı
 37. Kürenin erime hızı
 38. Düzensiz Diziliş
 39. Geometrik Anlama Düzeyi
 40. Öğretim Yöntem ve Teknikleri
 41. permütasyon fonksiyonunun bileşkesi
 42. Matematik Alan Sınavı Sorusu Yazma
 43. Van Hiele Geometrik Anlama Düzeyleri ve Geometri Problemimiz

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal