View full version: Geometri-Teorem ve İspatlar
1 2 »
 1. Açıortay Uzunluğu
 2. Öklid'in Postülatları ve Elementler Kitabı
 3. Arşimed'in Lemmalar Kitabı
 4. Diklik Merkezi (Orthocenter)
 5. Pappus Teoremi
 6. Tucker Çemberi
 7. Taylor Çemberi (Taylor Circle)
 8. Lemoine Doğrusu (Lemoine Line)
 9. Schıffler Noktası
 10. Öklit İç Çarpımı
 11. Desargues Teoremi
 12. Anti Paralel
 13. Schörder Noktası
 14. Köşegenleri Dik Kesişen Kirişler Dörtgeni
 15. Viviani Teoremi
 16. x-2x Üçgeni
 17. x-3x Üçgeni
 18. Düzgün Yedigen
 19. Temel Dörtgen Özellikleri
 20. Ortopol
 21. Düzgün Beşgen ve Düzgün Sekizgen Üzerine Formüller
 22. Kenarortaylar Üzerine
 23. Matematik Dünyası Dergisinden
 24. Bevan Noktası
 25. Nagel Noktası
 26. Gergonne Noktası
 27. Conway Çemberi
 28. Johnson Teoremi
 29. Kosnita Noktası
 30. Exeter noktası
 31. AP=x, BP=y, CP=z verildiğinde Ç(ABC)'nin maks. değeri
 32. Temel Çokgen Özellikleri
 33. Kenarortaysı (Simedyan)
 34. Üçgenin iç merkezi neden medial üçgenin Nagel noktasıdır?
 35. Newton-Gauss doğrusu (Newton-Gauss Line)
 36. İç Teğet Çember Merkezi
 37. $h_{a}<n_{a}<V{_a}$ Eşitsizliğine Kanıt
 38. Carnot Teoremi
 39. yollar toplamı
 40. Dörtgenlerde Van Aubel Teoremi
 41. Michel Noktası
 42. LEİBNİTZ'S THEOREM
 43. Pisagor Teoremi'nin İspatları
 44. steiner-lehmus teoremi
 45. koordinat sisteminde üçgenin alan bağıntısının ispatı
 46. barysentrik koordinatlar nedir?
 47. Haruki Teoremi
 48. bevan point...
 49. Rasyonel Köşe Koordinatlı Üçgenler
 50. cot^2(A/2)

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal